Autyzm i psychoanaliza (2013)

Zasady rejestracji


Rejestracja uczestnika Konferencji przebiega w trzech etapach: 

1.     Po dokładnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (patrz zakładka – Formularz Rejestracji) i wysłaniu go, otrzymają Państwo informację o potwierdzeniu dokonania wstępnej rezerwacji oraz numerze rachunku bankowego, na jaki powinna zostać dokonana wpłata za uczestnictwo. Z przyczyn organizacyjnych potwierdzenia wstępnej rezerwacji rozsyłane będą począwszy od 1 marca 2013 roku.        
2.     W tytule dokonywanej wpłaty prosimy o wpisanie swojego imienia i nazwiska oraz umieszczenie dopiski „Autyzm i psychoanaliza” (apelujemy o dokonywanie wpłaty najdalej po pięciu dniach od otrzymania potwierdzenia; z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, w przypadku zwłoki z otrzymaniem płatności zmuszeni będziemy anulować zgłoszenie).
3.     Po zaksięgowaniu wpłaty na podanym rachunku otrzymają Państwo – również drogą elektroniczną – informację ostatecznie potwierdzającą zakończenie procedury rejestracji.

Opłata do 12 kwietnia 2013: 120 zł, 100 zł członkowie Kół, 60 zł studenci.

Opłata po 12 kwietnia 2013: 150 zł, 120 zł członkowie Kół, 75 zł studenci                

Ze względów organizacyjnych formularz rejestracyjny będzie widniał na stronie internetowej Organizatora do dnia 3 maja 2013 r. Po tym terminie rejestracji będzie można dokonać na miejscu Konferencji, w miarę wolnych miejsc. 

Formularz rejestracji

Wszelkie pytania dotyczące przebiegu rejestracji prosimy kierować na adres:

kontakt@jlacan.org

 lub pod nr tel. 501 325 656 lub 502 538 660