O nas Szkoła

Struktury Szkoły


 Struktury Szkoły

21.06.1964 Jacques Lacan zakłada Ecole Francaise de Psychanalyse (EFP). Jak sam pisze w Akcie założenia „…intencją było reprezentowanie organizmu, gdzie musi się dokonywać praca, która w polu otworzonym przez Freuda, odnawia tnący lemiesz swojej prawdy – ustanawiający podstawową praxis, stworzoną pod nazwą psychoanaliza…”

W 1980 Jacques Lacan rozwiązuje EFP i zakłada Cause Freudienne, a niedługo potem przekształca ją w Ecole de la Cause Freudienne. Zrzesza ona psychoanalityków z Francji i Belgii.

W1990 powstaje Ecole Europeenne de Psychanalyse (Szkoła Europejska Psychoanalizy) zrzeszająca psychoanalityków z Europy.

W 1992 powstaje Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychoanalizy (AMP), które obejmuje Szkoły z całego świata.

W skład AMP wchodzą:

 • École de la Cause Freudienne (ECF) – Francja, Belgia,
 • Escuela Lacaniana de Psicoanâlisis (ELP) – Hiszpania,
 • Scuola Lacaniana di Psicoanalisi (SLP) – Włochy,
 • New Lacanian School (NLS)
 • Escuela de la Orientación Lacaniana (EOL) – Argentyna,
 • Escola Brasileira de Psicoanalise (EBP) – Brazylia,
 • Nueva Escuela Lacaniana (NEL) – reszta Ameryki Południowej

W skład NLS wchodzą:

Towarzystwa afiliowane przy NLS:

 • London Society – Wielka Brytania,
 • ASREEP-NLS – Szwajcaria,
 • GIEP – Izrael,
 • Société hellenique – Grecja
 • Kring voor psychoanalyse – Belgia

Grupy afiliowane przy NLS:

 • Koło Krakowskie,
 • Koło Warszawskie,
 • ICLO-NLS
 • Societe Bulgare de Psychanalyse Lacanienne
 • NLS-COPENHAGEN

Grupy stowarzyszone:

 • ACF Portugal,
 • Lacan Circle of Melbourne,
 • Gruppe Köln,
 • NLS-Québec