Kolokwium Jacques Lacan (2001)

Zaproszenie

ZAPROSZENIE Pragniemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w „Kolokwium Jacques Lacan 2001: Psychoanaliza a kultura współczesna” organizowanym przez Koło Krakowskie i Koło Warszawskie Europejskiej Szkoły Psychoanalizy-Rozwój (École Européenne de Psychanalyse-Dévéloppement). Kolokwium organizujemy z okazji setnej rocznicy urodzin Jacquesa Lacana – psychoanalityka, którego wkład w określenie pola psychoanalizy jest zasadniczy i dzisiaj szeroko uznany. Formułując temat […]

Sprawozdania Kolokwium Jacques Lacan (2001)

Sprawozdanie z Kolokwium “Psychoanaliza a kultura współczesna”

Kolokwium Jacques Lacan 2001 PSYCHOANALIZA  A KULTURA WSPÓŁCZESNA W Warszawie 1 i 2 grudnia 2001 miało miejsce Kolokwium Jacques Lacan 2001 o temacie „Psychoanaliza a kultura współczesna”, zorganizowane przez Koła Warszawskie i Krakowskie EEP-D, EEP-D i Pole Freudowskie. Wybór takiego tematu był efektem bardzo precyzyjnego projektu: postawić sobie pytanie i otworzyć dyskusję nad obecnością psychoanalizy […]

Kolokwium Jacques Lacan (2001)

Wystąpienie Marie-Hélene Doguet-Dziomba

Marie-Hélene Doguet-Dziomba PODMIOT PSYCHOANALIZY PRZECIW HOMO PSYCHOLOGICUS   Na początku nauczania w artykule z 1958 roku zatytułowanym „Psychoanaliza prawdziwa i ta falszywa”, Lacan ustanawia rozróżnienie nie pomiędzy psychoanalizą i psychoterapią, ale pomiędzy psychoanalizą prawdziwą i psychoanalizą fałszywą. Ustanawia to rozróżnienie wychodząc od samego pola psychoanalitycznego oraz od odpowiedzialności psychoanalityka: nie tylko odwołuje się do psychoanalizy […]

Kolokwium Jacques Lacan (2001)

Wystąpienie Philippe Stassa

Philippe Stasse PEWNA IDEA REALNEGO Gdybym musiał streścić w kilku słowach to, czego nauczyło mnie spotkanie z psychoanalizą i z nauczaniem Jacquesa Lacana, z jego „Écrits”, z jego Seminariami i innymi tekstami, powiedziałbym, że sprowadza się to do „pewnej idei realnego”. Pewna idea realnego oznacza, że zarówno nauczanie J. Lacana, jak i analiza prowadzona według […]

Kolokwium Jacques Lacan (2001)

Guy Trobas – Otwarcie Kolokwium

Guy Trobas OTWARCIE KOLOKWIUM|   Riccardo Carrabino, który zainicjował to Kolokwium zorganizowane w setną rocznicę urodzin Jacques’a Lacana, zechciał powierzyć mi jego otwarcie, za co mu dziękuję. W jego imieniu oraz w imieniu grupy osób, które współuczestniczyły w organizacji Kolokwium, pragnę wszystkich Państwa, zarówno uczestników jak i wygłaszających swoje wystąpienia, gorąco powitać. Kolokwium to stanowi […]

Kolokwium Jacques Lacan (2001)

Judith Miller – List do uczestników Kolokwium

Judith Miller LIST DO UCZESTNIKÓW KOLOKWIUM   Jak z pewnością wiecie pod koniec 2001 roku, w szesnastu na dwadzieścia dwa kraje, uroczyście obchodzone było stulecie urodzin Jacquesa Lacana. Kolokwia Jacques Lacan 2001 oddały hołd Lacanowi. Mówię tylko o uroczystościach, w których uczestniczyła Fundacja Pola Freudowskiego. Wiele innych wspólnot pracy, które wpisują się w Pole Freudowskie […]

Kolokwium Jacques Lacan (2001)

Krótkie teksty

  KRÓTKIE TEKSTY   Do materiałów wręczanych uczestnikom Kolokwium Jacques Lacan 2001 został dołączony okazjonalny skrypt zawierający szereg tekstów prezentujących głosy psychoanalityków – przedstawicieli Szkół wchodzących w skład AMP oraz polskich intelektualistów żywo zainteresowanych tematem organizowanego w Warszawie Kolokwium. Poniżej prezentujemy kilka wybranych tekstów.           Alexandre Stevens Prezydent Europejskiej Szkoły Psychoanalizy-Rozwój […]

Kolokwium Jacques Lacan (2001)

Program Kolokwium

Kolokwium Jacques Lacan 2001 „Psychoanaliza a kultura współczesna” organizowane przez Fundację Pola FreudowskiegoEuropejską Szkołę Psychoanalizy-Rozwój Koło Krakowskie i Koło WarszawskieEuropejskiej Szkoły Psychoanalizy-Rozwój   PROGRAM   Sobota, 1 grudnia 2001 13.30 – Powitanie 14.30 Guy Trobas –  WstępElisabeth de Pontbriand – Uroczyste otwarcie 14.45 – prowadzący: Guy TrobasRiccardo Carrabino – Jacques Lacan: od psychoanalizy do kultury […]