Platforma pracy

Platforma pracy 2006 – 2007

Nowa formuła pracy – platforma I   Koło Warszawskie NLS wprowadza do swojej działalności nową formułę pracy adresowaną do osób, nie będących członkami Koła, zainteresowanych psychoanalizą i wspólną pracą nad tekstami Freuda i Lacana. Podkreślamy sformułowanie „wspólna praca”, jako że będzie ona wymagać osobistego zaangażowania każdego z uczestników. Niezależnie od stopnia wdrożenia w psychoanalizę, każdy […]

Platforma pracy

Platforma pracy 2008 – 2010

Nowa formuła pracy – platforma II   Koło Warszawskie NLS ponownie uruchamia platformę pracy adresowaną do osób, nie będących członkami Koła, zainteresowanych psychoanalizą i wspólną pracą nad tekstami Freuda i Lacana. Formuła pracy nie ulega zmianie, toteż odwołując się do idei, która nam przyświecała od samego początku, kładziemy ponownie akcent na sformułowanie „wspólna praca”, „jako […]