Platforma pracy

Platforma pracy 2006 – 2007


Nowa formuła pracy – platforma I

 

Koło Warszawskie NLS wprowadza do swojej działalności nową formułę pracy adresowaną do osób, nie będących członkami Koła, zainteresowanych psychoanalizą i wspólną pracą nad tekstami Freuda i Lacana. Podkreślamy sformułowanie „wspólna praca”, jako że będzie ona wymagać osobistego zaangażowania każdego z uczestników. Niezależnie od stopnia wdrożenia w psychoanalizę, każdy pracuje tak jak potrafi i stara się prezentować, problematyzować, dyskutować podejmowane kwestie.

Cykl comiesięcznych spotkań będzie toczył się w oparciu o wybrane teksty Freuda i Lacana poświęcone: topice Wyobrażniowego – w Warszawie i problematyce lęku – w Poznaniu.

Pierwsze, organizacyjne spotkania odbędą się w październiku. Niebawem na stronie internetowej Koła zostaną podane miejsce spotkań i dokładny terminarz. Z ramienia Koła pracę grup będą wspierać: Tomasz Gajda i Janusz Kotara – w Warszawie oraz Danuta Heinrich i Grażyna Skibińska w Poznaniu.

Osoby zainteresowane taką formuła pracy proszone są o zgłaszanie się na adres Koła Warszawskiego: kolowarszawskie@psychoanaliza-jlacan.org lub bezpośrednio do jednego z członków Zarządu Koła.

Po sformowaniu grupy będą miały charakter zamknięty, to znaczy, że nie będzie można do nich dołączyć w trakcie trwającej już pracy.

Janusz Kotara