O nas

Koło Warszawskie


Koło Warszawskie Psychoanalizy

New Lacanian School

 

Koło Warszawskie wraz z Kołem Krakowskim tworzą jedyne, istniejące w Polsce grupy pracy afiliowane przy Nowej Szkole Lacanowskiej (NLS), która wchodzi w skład Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoanalizy (AMP). AMP zrzesza organizacje działające w Polu Freudowskim – polu psychoanalizy, będącym podstawą Szkoły założonej przez Jacques’a Lacana.

Koło Warszawskie jest osadzone w strukturze Szkoły, której ideę Jacques Lacan zaczerpnął ze Szkoły greckiej. Szkoła w takim rozumieniu jest miejscem nauki, pewnego sposobu życia, a nie jedynie jakiegoś zakresu wiedzy czy określonych technik. Szkoła jest miejscem pracy na polu psychoanalizy.

Dla psychoanalityka kluczową sprawą jest kwestia etyki, bowiem psychoanaliza uzasadnia się na podstawie etycznej. Budowanie postawy etycznej wymaga istnienia i funkcjonowania Szkoły psychoanalizy. Podstawową zasadą Szkoły jest to, że psychoanalityk powinien się angażować w zdawanie relacji ze swojej praktyki i jej zasad etycznych oraz z podmiotowej pozycji etycznej, która tę praktykę podtrzymuje.

Podstawową zasadą działanie Koła jest przeniesienie na pracę. Koło jest miejscem pracy dla każdego, kto jest zaangażowany w studiowanie teorii, w pracę kliniczną oraz działania organizacyjne na rzecz psychoanalizy. Taka postawa wobec pracy uzasadnia przynależność do Koła.