Psychozy zwykłe (2010)

Program konferencji

  Psychozy zwykłepojęcie, struktura, przejawy kliniczne Instytut Neurologii i Psychiatrii, Warszawa, ul. Sobieskiego 9 PROGRAM[Konferencja będzie tłumaczona na język polski] Sobota, 6 listopada 10.00-10.50 – rejestracja uczestników Konferencji 10.50-11.00 – przywitanie11.00-14.00 – „Podstawy kliniki psychoz zwykłych” 14.00-15.30 – przerwa 15.30-18.30 – „Klinika pustki oraz fantazmat psychotyczny”18.30-19.00 – dyskusja Niedziela, 7 listopada 9.00-9.30 – rejestracja  9.30-11.45 – „Aktualności w psychoanalitycznym podejściu […]