Psychoanaliza stosowana

Czym jest psychoanaliza stosowana

Czym jest psychaoanaliza stosowana W Akcie Fundacji Szkoły (opublikowanym w Télévision, pierwszy raz w 1974 roku) Lacan użył terminu psychoanaliza stosowana, by określić jedną z trzech sekcji, których istnienie miało na samym wstępie podkreślić założenie o braku hierarchizacji Szkoły oraz wskazać nacisk na takie jej funkcjonowanie, które nabiera swojej struktury wraz z rozwojem psychoanalitycznego doświadczenia. […]