Kongresy NLS

Kalendarium Kongresów NLS

    I Kongres Założycielski NLS Brugia 16-17 maja 2003Tytuł: PSYCHOANALIZA STOSOWANA: WSKAZANIA I REZULTATYWystąpienie: Riccardo Carrabino „Psychanalyse non psychanalyse”. II Kongres NLS Genewie 8-9 maja 2004Tytuł: JAK SIĘ POSŁUŻYĆ PSYCHOANALITYKIEM Wystąpienie: Agnieszka Kurek „Współpraca z instytucją, przypadek po przypadku, instytucja po instytucji”. III Kongres NLS Londyn 21-22 maja 2005Tytuł: PRZEKROCZYĆ TRWOGĘ Wystąpienia:Janusz Kotara „Antycypacje […]

Kongresy NLS

XVII Kongres NLS – Tel Aviv 2019

    XVII Kongres NLS   ¡ NAGLĄCA KONIECZNOŚĆ ! Tel Aviv, 1 – 2 czerwca 2019r.     Blog Kongresu      Argumenty Bernard Seynhaeve ¡ Nagląca konieczność !   Nagląca konieczność podmiotowa i nieświadomość przeniesieniowa W swojej „Przedmowie do angielskiego wydania Seminarium XI” [1], Lacan mówi o swoich przypadkach naglących [cas d’urgence]. Nagląca konieczność […]

Kongresy NLS

XV Kongres NLS – Paryż 2017

XV Kongres NLS WOKÓŁ NIEŚWIADOMEGO. MIEJSCE I INTERPRETACJA FORMACJI NIEŚWIADOMEGO W KURACJACH PSYCHOANALITYCZNYCH   Paryż 29 – 30 kwietnia 2017r.         WOKÓŁ NIEŚWIADOMEGO. MIEJSCE I INTERPRETACJA FORMACJI NIEŚWIADOMEGO W KURACJACH PSYCHOANALITYCZNYCH     To, czemu próbowałem nadać kształt, wraz z kreacją symbolicznego, ma, bardzo precyzyjnie, takie przeznaczenie, że nie dociera do swego odbiorcy. Jak więc jest […]

Kongresy NLS

XIII Kongres NLS – Genewa 2015

      XIII Kongres NLS MOMENTY KRYZYSU Genewa, 9-10 maja 2015           MOMENTY KRYZYSU Hipoteza: doborowy zestaw grup psychoanalitycznych, jaki stanowi NLS, posiada pewną wiedzę o „kryzysie”, którą warto byłoby należycie wyeksponować. Jeśli uznać kryzys za jeden ze znaczących-mistrzów naszych czasów – co by zarazem oznaczało, że jest to pewien sposób […]