Pismo "Psychoanaliza"

Idea powstania pisma

Idea powstania pisma „Psychoanaliza” zrodziła się w czerwcu 2001 roku. Jego pomysłodawcą był Riccardo Carrabino, który, za życzliwym przyzwoleniem Alexandra Stevensa, ówczesnego wiceprezydenta EEP-D (Ecole Européenne de Psychanalyse –
Développement), podjął się – biorąc na siebie odpowiedzialność wobec Szkoły za powodzenie tego przedsięwzięcia – tego nie lada trudu zbudowania od podstaw pierwszego lacanowskiego pisma Szkoły w Polsce.

Pismo "Psychoanaliza"

„Oni poruszyli nasze pragnienie” – specjalny numer “Psychoanalizy”

Redakcja “Psychoanalizy” oddaje w ręce czytelników specjalny numer Psychoanalizy, który zatytułowaliśmy „Oni poruszyli nasze pragnienie”.
Zamieszczamy w nim dwie rozmowy – z panią Barbarą Gorczycą i panem Riccardo Carrabino – aby przybliżyć Ich sylwetki, przypomnieć i podziękować za pracę, która zapoczątkowała psychoanalizę lacanowską w Polsce.

Pismo "Psychoanaliza"

Psychoanaliza 9/2019

Oddajemy do rąk Czytelnika dziewiąty numer „Psychoanalizy” – nie wahamy się tego powiedzieć: numer wyjątkowy.

Wyjątkowy, za sprawą publikacji tekstu Jacques’a Lacana pt. „Trzeci”, który jest kwintesencją opracowanej przez niego topologii węzła boromejskiego – nieodzownego narzędzia dla psychoanalitycznej praxis – w ramach którego na nowo do pracy zaprzęgnięte zostają „prawdziwe koncepty”: symbolicznego, wyobrażeniowego, realnego, przedmiotu małe a, by w centrum elaboracji postawić problematykę jouissance i lalangue.

Pismo "Psychoanaliza"

Psychoanaliza 8/2018

Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny, ósmy już, numer „Psychoanalizy” – czasopisma New Lacanian School.

Numer otwiera uderzający swoją trafnością kliniczną, krótki tekst Jacques’a Lacana, zatytułowany „Nota o dziecku”, mogący być dla Czytelnika zarówno wprowadzeniem, drogowskazem, jak i wykładnią dla wielu tekstów zamieszczonych w niniejszym numerze.

Jego osią przewodnią jest problematyka nieświadomości, jednak powiedzieć, że tematyką numeru jest nieświadomość, to o wiele za mało. Nieświadomość, tak jak ją Freud rozumiał, jest istotą samej psychoanalizy.

Pismo "Psychoanaliza"

Psychoanaliza 7/2016

Kolejny numer „Psychoanalizy” trafia do rąk Czytelników. Numer ten, poświęcony zagadnieniu psychozy zwykłej, jest w ramach poruszanej problematyki związany z numerem poprzednim.

Tekstem otwierającym jest tekst Jacques’a Lacana z 1946 roku pt. „Rzecz o przyczynowości psychicznej”, będący jedną z jego najważniejszych wypowiedzi zarówno w historii psychiatrii, jak i psychoanalizy. W istocie, tekst ten jest zapisem i opracowaniem pasjonującej debaty, jaką Lacan prowadził z jednym z najznamienitszych psychiatrów szkoły francuskiej, Henri Ey’em, w trakcie której, dla samego Lacana, wyłoniło się zasadnicze wyzwanie: przekazać „prawdę o psychice wraz z prawdą o obłędzie”.