Pismo "Psychoanaliza"

„Oni poruszyli nasze pragnienie” – specjalny numer “Psychoanalizy”

Oddajemy w ręce czytelników specjalny numer “Psychoanalizy”, który zatytułowaliśmy „Oni poruszyli nasze pragnienie”.

Zamieszczamy w nim dwie rozmowy – z panią Barbarą Gorczycą i panem Riccardo Carrabino – aby przybliżyć Ich sylwetki, przypo- mnieć i podziękować za pracę, która zapoczątkowała psychoanalizę lacanowską w Polsce.

Systematyczne przyjazdy pani Barbary Gorczycy i pana Riccardo Carrabino do Polski doprowadziły do powstania Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS, a następnie Koła Warszawskiego Psychoanalizy New Lacanian School.

Tak zaczęła tworzyć się historia tego nurtu psychoanalizy, który trwa i rozwija się dzięki podwalinom, jakie wnieśli – pani Barbara i pan Riccardo. Odbywają się więc regularne spotkania seminaryjne w oparciu o tłumaczenia oryginalnych tekstów Lacana, rozwija się także studiowanie w kartelach, na kongresach – zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Mamy nadzieję, że wywiady zostaną dobrze przyjęte i staną się zaczątkiem spisywania historii psychoanalizy lacanowskiej w Polsce poprzez wypowiedzi także innych uczestników tego dyskursu.

Redakcja

Informujemy, iż nasze wydawnictwa można nabyć podczas wydarzeń organizowanych przez Koło Warszawskie i Krakowskie Psychoanalizy NLS oraz bezpośrednio u Wydawcy w formie sprzedaży wysyłkowej (na tej stronie: zakładka Publikacje – Pismo Psychoanaliza – Sprzedaż wysyłkowa).