O nas

Historia

 


 Historia Koła Warszawskiego Psychoanalizy

New Lacanian School

 

1990-1994

Przedstawiciele Szkoły (EEP) pojawili się w Polsce w 1990 r. Kontakty z nimi pozwoliły na uczestniczenie grupie zainteresowanych osób w VIII Rencontre du Champ Freudien w Paryżu w 1994 r.

1995-1996

W 1995 w czerwcu jako przedstawiciel Szkoły przyjechał do Warszawy Riccardo Carrabino, by poprowadzić 10-dniowe seminarium „Wprowadzenie do topologii w nauczaniu Jacques’a Lacana”. W czasie pobytu Riccardo Carrabino odbywały się spotkania kliniczne oraz liczne dyskusje i rozmowy dotyczące sposobu pracy w ramach Szkoły i możliwości akcesu do niej. Sprawozdanie p. Carrabino o jego pobycie oraz wyrażona z naszej strony chęć podtrzymania kontaktu ze Szkołą, zaowocowały w 1996 przyjazdem Carole Dewambrechies – członka Zarządu Szkoły (EEP) oraz Riccardo Carrabino na rozmowy z osobami zainteresowanymi współpracą. Oprócz tych rozmów odbyły się zaplanowane spotkania kliniczne, a Riccardo Carrabino poprowadził seminarium „Topologia węzła boromejskiego”.
Jesienią 1996 w Krakowie podczas zorganizowanej konferencji, w której wzięli udział liczni członkowie Szkoły oraz przedstawiciel Zarządu Szkoły – Jean-Daniel Matet, odbyły się rozmowy osób zainteresowanych uściśleniem współpracy ze Szkołą w ramach utworzonego Koła francusko-polskiego w Paryżu, w którego skład wchodzili członkowie Szkoły oraz grupa osób pracująca w Polsce.

1997-1999

1997 marzec – Kongres EEP w Londynie z udziałem grupy osób z Polski.

1998 lipiec – Udział polskich członków w X Rencontre International du Champ Freudien w Barcelonie.

08. 04. 2000 – powstaje „Koło Warszawskie w trakcie założenia” ze swoim statutem i tymczasowym zarządem.

25. 03. 2001 – Zebranie założycielskie Koła Warszawskiego.

19. 02. 2002 – Zarejestrowanie Koła Warszawskiego.

2003 maj – udział kilku członków Koła Warszawskiego w Kongresie Założycielskim New Lacanian School (NLS) w Bruges (Belgia).

19. 06. 2011 – zmiana nazwy Stowarzyszenia na Koło Warszawskie Psychoanalizy New Lacanian School.