Teksty

Riccardo Carrabino “Koło Warszawskie Szkoły Europejskiej Psychoanalizy”

RICCARDO CARRABINO KOŁO WARSZAWSKIE SZKOŁY EUROPEJSKIEJ PSYCHOANALIZY  Jego zarejestrowanie a związek Psychoanaliza-Szkoła Poniższy tekst był sformułowany przez Riccardo Carrabino w momencie prawnej rejestracji Koła. Myśl przewodnia w nim zawarta jest ciągle aktualna, więc prezentujemy go również w tym miejscu” Koło Warszawskie Szkoły Europejskiej Psychoanalizy nareszcie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Wydarzenie to, będące […]

Teksty

Eric Laurent “Zasady wyznaczające kierunek aktu psychoanalitycznego”

ERIC LAURENT ZASADY WYZNACZAJĄCE KIERUNEK AKTU PSYCHOANALITYCZNEGO   „Zasady wyznaczające kierunek aktu psychoanalitycznego” zostały zaprezentowane przez Erica Laurenta 16 lipca 2006 r. na Zgromadzeniu Generalnym AMP podczas jego V-go kongresu w Rzymie. Preambuła Podczas Kongresu AMP w Comandatubie w 2004 roku Delegatka Generalna zaprezentowała „Deklarację zasad” przed Zgromadzeniem Generalnym. Ta „Deklaracja” została później uważnie przeczytana […]

Teksty

Guy Trobas “Ukierunkowanie spotkań przedwstępnych”

GUY TROBAS UKIERUNKOWANIE SPOTKAŃ PRZEDWSTĘPNYCH Mam zaszczyt zapoczątkować pracę Dni Naukowych Koła Krakowskiego Nowej Szkoły Lacanowskiej, stoję zatem wobec problemu przedstawienia Wam tematu, który będzie ożywiał nasze rozważania, tzn. przedstawienia kliniki psychoanalitycznej pierwszych spotkań. Jako, że jest tu wiele do powiedzenia problem ten to problem selekcji. By go rozwiązać, pozwoliłem sobie na spontaniczny wybór kilku […]

Teksty

Bogdan Wolf “Wiedza o dyskursie czyli po czterokroć ignorancja”

BOGDAN WOLF WIEDZA O DYSKURSIE CZYLI PO CZTEROKROĆ IGNORANCJA Chciałbym dzisiaj postawić pytanie odnośnie wiedzy. Ponieważ pytanie w tej czy innej formie stawiają filozofowie od wieków, chciałbym uściślić i sprecyzować jego szczególną wymowę w psychoanalizie, gdzie wiedza, o której mowa, dotyczy nieświadomego. Podkreślmy od razu, że chodzi o pytanie dotyczące wiedzy nieświadomej wychodzącej z podmiotu, gdyż […]

Teksty

Janusz Kotara “Szkoła jako podmiot”

JANUSZ KOTARA SZKOŁA JAKO PODMIOT „Theorie de Turin” Jacques’a-Alaina Millera będąca jego teorią Szkoły, stała się w ramach kolejnego seminarium NLS bazą do pracy członków obydwóch polskich Kół: Krakowskiego i Warszawskiego w rozwijaniu refleksji nad tym, czym jest Szkoła – lacanowska Szkoła psychoanalizy. Swoją teorie J-A. Miller rozwija wokół trzech osi, trzech pytań: · czym jest […]

Teksty

Tomasz Gajda “Obiekcja wobec intersubiektywności”

TOMASZ GAJDA OBIEKCJA WOBEC INTERSUBIEKTYWNOŚCI1 W „Propozycji z 9 października 1967 roku” Lacana padają słowa: „na początku psychoanalizy jest przeniesienie. (…) Istnieje ono na początku, ale co to jest? Jestem zdumiony, że nikomu jeszcze nie śniło się oponować mi w tym i dostrzec, w świetle danych mojej doktryny, że przeniesienie jest jedyną obiekcją na istnienie […]

Teksty

Rafał Tyranowski “Kompleksy rodzinne wg Lacana”

RAFAŁ TYRANOWSKI KOMPLEKSY RODZINNE WEDŁUG LACANA Les complex familiaux dans la formation de l’individu [1], czyli Kompleksy rodzinne w kształtowaniu się indywiduum to tytuł tekstu Lacana pochodzącego z 1938 roku. Artykuł ten był napisany dla Encyklopedii Francuskiej, której część stanowił tylko w jej pierwszym wydaniu, następnie został z niej usunięty i pozostawał w zapomnieniu aż […]

Teksty

Autyzm i psychoanaliza: nasze przekonania

AUTYZM I PSYCHOANALIZA NASZE PRZEKONANIA   W ostatnich miesiącach do Psychoanalitycznego Instytutu Dziecka dotarły informacje o dziwnej kampanii zmierzającej do wykluczenia psychoanalizy z możliwości zajmowania się autystycznymi dziećmi i młodzieżą. Ta kampania wkracza obecnie w decydującą fazę, wraz z rządowym projektem ustawy, który wywołał żywą reakcję wszystkich przedstawicieli środowisk zawodowych oraz głównych stowarzyszeń rodziców (UNAPEI).       […]

Teksty

Janusz Kotara “Odpowiedź psychoanalizy”

JANUSZ KOTARA ODPOWIEDŹ PSYCHOANALIZY   1. Kilka miesięcy temu opinia publiczna została poruszona wiadomością o nadużyciach w ramach działań zawodowych jednego z powszechnie znanych terapeutów. Również w naszym gronie, osób zajmujących się psychoanalizą lacanowską, wspomniane wydarzenia wywołały wewnętrzną dyskusję, toteż zdecydowaliśmy się zabrać głos[1] – wyrażający stanowisko zgodne z nauczaniem Szkoły, u podstaw której leży […]