Pismo "Psychoanaliza"

Psychoanaliza 4/2012

SPIS TREŚCI

J. KOTARA – Od redakcji

LACAN

J. LACAN – Odmiany leczenia typowego

DZIAŁANIE PSYCHOANALIZY. DZIAŁANIE PSYCHOANALITYKA

A. LYSY – Jak działa psychoanaliza
T. GAJDA – Granica działania. Freud i Człowiek od szczurów
R. TYRANOWSKI – O technice psychoanalitycznej we wczesnym nauczaniu Lacana. Symboliczne i Wyobrażeniowe w klinice psychoz i nerwic
B. KOWALÓW – Konstrukcja przypadku – spotkania wstępne / przedwstępne
J. KOTARA – Analityk działa, żeby analityk działał
A. KUREK – „No to mamy oboje przechlapane” – jak leczyć / traktować jouissance dziecka autystycznego
B. NARZYMSKA – Nasza klasa – praca z dziećmi psychotycznymi w instytucji

PIPOL 5
CZY ISTNIEJE ZDROWIE PSYCHICZNE?

G. CAROZ – Czy istnieje zdrowie psychiczne?
E. LAURENT – Iluzja naukowości, trwoga uczonych
F. ANSERMET – Obietnice DSM V

SPOTKANIA KLINICZNE

G. CAROZ – Gdy w klinicyście jest coś z analityka
D. MILLER – Kiedy podmiot nowoczesny woli finalność od przyczynowości
L. NAVEAU – Zazdrość zwykła i niezwykła
B. SEYNHAEVE – Od wypowiedzianego do wypowiedzenia
S. CHIRIACO – Logika aktu

KONKLUZJA

J.-A. MILLER – Podsumowanie PIPOL-u 5


PRZYKŁADOWY TEKST

François Ansermet
Obietnice DSM V

Link do tekstu