Psychozy zwykłe (2010)

prof. Jean-Claude Maleval


 

Prof. Jean-Claude Maleval

 

 

Jean-Claude Maleval jest psychoanalitykiem, członkiem Szkoły Sprawy Freudowskiej, członkiem Światowego Stowarzyszenia Psychoanalizy oraz profesorem psychopatologii Uniwersytetu Europejskiego Rennes-II.

Od ponad 30 lat prowadzi nauczanie oraz dokonuje pasjonującego opracowania problematyki psychoz poprzez zastosowanie zarówno konceptów i terminologii psychoanalitycznej, w szczególności Freuda i Lacana, jak i konceptów zaczerpniętych z klasycznej psychiatrii..

Szczególne uznanie zarówno studentów, jak i praktykujących psychiatrów oraz psychoanalityków, przyniosła mu klarowność przekazu jego nauczania obalająca przesąd o „hermetyzmie psychoanalitycznego dyskursu”.

Jest autorem rozlicznych artykułów publikowanych zarówno w czasopisma psychiatrycznych jak i psychoanalitycznych, tłumaczonych m.in. na język angielski, hiszpański i włoski.

Opublikował 4 książki:

– Szaleństwa histeryczne a psychozy dysocjacyjne (Payot, 1981)
– Logika urojenia (Masson, 1996)
– Wykluczenie Imienia-Ojca (Seuil, 2000)
– Autystyk i jego głos (Seuil, 2009)

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji

Więcej informacji na:

www.jlacan.org
[menu główne: Wydarzenia; menu boczne: Psychozy zwykłe]