Platforma pracy

Platforma pracy 2008 – 2010


Nowa formuła pracy – platforma II

 

Koło Warszawskie NLS ponownie uruchamia platformę pracy adresowaną do osób, nie będących członkami Koła, zainteresowanych psychoanalizą i wspólną pracą nad tekstami Freuda i Lacana. Formuła pracy nie ulega zmianie, toteż odwołując się do idei, która nam przyświecała od samego początku, kładziemy ponownie akcent na sformułowanie „wspólna praca”, „jako że będzie ona wymagać osobistego zaangażowania każdego z uczestników niezależnie od stopnia wdrożenia w psychoanalizę”.

Cykl regularnych spotkań odbywających się raz na 3-4 tygodnie w Warszawie, będzie tym razem toczył się wokół Seminarium X Lacana L’angoisse oraz tekstów, na które Lacan się w tym Seminarium powołuje.

Pierwsze, organizacyjne spotkanie odbędzie się pod koniec września. Z ramienia Koła wspólną pracę będą wspierać: Janusz Kotara i Agnieszka Kurek.

Osoby zainteresowane taką formuła pracy proszone są o zgłaszanie się na adres Koła Warszawskiego: kolowarszawskie@psychoanaliza-jlacan.org. do 15 września 2008 r.

Po sformowaniu grupy spotkania będą miały charakter zamknięty, to znaczy, że nie będzie można do nich dołączyć w trakcie trwającej już pracy, która jest przewidziana do czerwca 2010 r..

Janusz Kotara