Spotkania kliniczne

Czym są spotkania kliniczne


Spotkania kliniczne

 

Spotkania kliniczne wpisują się w trójczłonowy system kształcenia psychoanalityków.

Są one formą pracy w grupie nad fragmentami własnej pracy klinicznej poszczególnych członków Koła. Przedstawienie własnej pracy wobec tych, którzy mogą ją dyskutować opierając się ściśle na teoretycznych podstawach, jest pomocne w wypracowywaniu strategii i taktyki odnośnie każdego przypadku.

Od 1999 roku w systematyczny sposób organizowane są regularne, zamknięte w gronie członków Koła, spotkania kliniczne prowadzone każdorazowo przez najbardziej doświadczonych psychoanalityków-praktyków.

Przy okazji seminariów organizowanych dla szerszego grona zainteresowanych odbywają się również otwarte spotkania kliniczne, które są z jednej strony okazją do przedstawienia innym naszego sposobu podejścia do kliniki oraz kierowania leczeniem, a dla nas stanowią dodatkową okazję do dyskutowania przypadków.