O nas Szkoła

Struktury Szkoły

 Struktury Szkoły 21.06.1964 Jacques Lacan zakłada Ecole Francaise de Psychanalyse (EFP). Jak sam pisze w Akcie założenia „…intencją było reprezentowanie organizmu, gdzie musi się dokonywać praca, która w polu otworzonym przez Freuda, odnawia tnący lemiesz swojej prawdy – ustanawiający podstawową praxis, stworzoną pod nazwą psychoanaliza…” W 1980 Jacques Lacan rozwiązuje EFP i zakłada Cause Freudienne, […]