Autyzm i psychoanaliza (2013)

Nasze przekonania


AUTYZM I PSYCHOANALIZA

Nasze przekonania

 

(Poniżej zamieszczamy tekst
Komisji Inicjatyw Psychoanalitycznego Instytutu Dziecka)

 W ostatnich miesiącach do Psychoanalitycznego Instytutu Dziecka dotarły informacje o dziwnej kampanii zmierzającej do wykluczenia psychoanalizy z możliwości zajmowania się autystycznymi dziećmi i młodzieżą. Ta kampania wkracza obecnie w decydującą fazę, wraz z rządowym projektem ustawy, który wywołał żywą reakcję wszystkich przedstawicieli środowisk zawodowych oraz głównych stowarzyszeń rodziców (UNAPEI).
        
Kampania, o której mowa, jest skutkiem intensywnego lobbingu zasłaniającego się szczytną ideą poprawy warunków funkcjonowania pewnej szczególnej kategorii osób. W rzeczywistości jej promotorom chodzi o uzyskanie od władz państwowych ogromnych dotacji na swoiste metody tresury, które miałaby dać gotowe panaceum – w rodzaju ready-made – rodzinom z niepokojem szukającym wyjścia z ich trudnej sytuacji związanej z faktycznymi niedostatkami instytucjonalnych form pomocy.

Psychoanalityczny Instytut Dziecka skupia psychoanalityków, pracowników wyspecjalizowanych instytucji (psychiatrów, psychologów, pielęgniarki, logopedów, specjalistów terapii psychomotorycznej), osoby zawodowo zajmujące się dziećmi (nauczycieli, wychowawców, prawników, lekarzy, etc.), które, niosąc od wielu lat fachową pomoc cierpiącym dzieciom, reprezentują kierunek psychoanalityczny ze szczególnym uwzględnieniem Freuda i Lacana oraz wykorzystują najnowsze osiągnięcia na polu badań klinicznych.