Program pracy

Program 2015 – 2016

Program pracy

Koła Warszawskiego Psychoanalizy New Lacanian School

na rok 2015-2016

 

 

Seminaria, Kongresy, Konferencje, Wykłady

19 – 20 września 2015, Palermo
Temat: Prawda: niemożliwa do powiedzenia w całości
Prowadzenie: Riccardo Carrabino
Spotkanie w ramach: Klinika psychoanalityczna – podążając za Lacanem

18 października 2015, Warszawa
Temat: Współczesna rodzina: co się zmienia, co się nie zmienia
Prowadzenie: Jacques Borie
Spotkanie w ramach: wykłady otwarte

29 listopada 2015, Warszawa
Temat: Psychozy zwykłe
Prowadzenie: Alexandre Stevens
Spotkanie w ramach: wykłady otwarte

20 – 21 luty 2016, Warszawa
Temat: Subwersja podmiotu i dialektyka pragnienia w nieświadomości freudowskiej
Prowadzenie: François Leguil
Spotkanie w ramach: Lektura Pism Lacana

27 luty 2016, Poznań
Temat: Jeść: cierpienie stulecia
Prowadzenie: Patrick Monribot
Spotkanie w ramach: wykłady otwarte

27 luty 2016, Poznań
Temat: Bynajmniej nie szaleniec
Prowadzenie: Patrick Monribot
Spotkanie w ramach: XXVI Seminarium NLS

6 marca 2016, Warszawa
Temat: Psychoanaliza z dziećmi: praca w instytucji (Courtil)
Prowadzenie: Dominique Holvoet
Spotkanie w ramach: wykłady otwarte

12 – 13 marca 2016, Palermo
Temat: Prawda: niemożliwa do powiedzenia w całości
Prowadzenie: Riccardo Carrabino
Spotkanie w ramach: Klinika psychoanalityczna – podążając za Lacanem

2 kwietnia 2016, Poznań
Temat: Po co jeszcze mówić?
Prowadzenie: Bernard Lecoeur
Spotkanie w ramach: wykłady otwarte

2 – 3 kwietnia 2016, Poznań
Temat: Obraz i ciało mówiące
Prowadzenie: Bernard Lecoeur
Spotkanie w ramach: XXVII Seminarium NLS

25 – 28 kwietnia 2016, Rio de Janeiro
Temat: Ciało mówiące. O nieświadomym w XXI wieku
Spotkanie w ramach: X Kongres AMP

7 maja 2016, Warszawa
Temat: Dyskretne znaki w psychozach zwykłych. Klinika i traktowanie
Prowadzenie: Réginald Blanchet
Spotkanie w ramach: VIII Seminarium Nouages

4 – 5 czerwca 2016, Kraków
Temat: Realne, Symboliczne i Wyobrażeniowe w klinice psychoz zwykłych
Spotkanie w ramach: VI Dni Naukowe Kół Warszawskiego i Krakowskiego NLS

6 – 8 czerwca 2016, Warszawa
Temat: Krążenia powiedzianego: między powiedzieć się, a słuchaniem. Czytanie L’Étourdit
Prowadzenie: Riccardo Carrabino

2 – 3 lipca 2016, Dublin
Temat: Dyskretne znaki w psychozach zwykłych. Klinika i traktowanie
Spotkanie w ramach: XIV Kongres NLS

***

 

Drugi cykl seminariów poświęconych tematyce psychoz
w związku z ukazaniem się polskiego tłumaczenia
Seminarium Jacques’a Lacana „Psychozy”

Polska publikacja Psychoz, trzeciego Seminarium Jaques’a Lacan’a otwiera przed nami możliwość i zadanie ujmowania psychoz po lacanowsku. Nie jest to zadanie łatwe. W swoim wieloletnim wysiłku – rozpostartym między 1931 a 1955 rokiem – Lacan dokonał całkowitego przeformułowania zarówno psychiatrycznej, jak i psychoanalitycznej kwestii psychozy.

Jako jeden z najbłyskotliwszych psychiatrów swojego pokolenia ukształtował – w trakcie pół wieku trwającej debacie z Henri Ey’em – horyzont, w którym francuska psychiatria stawiała i stawia do dzisiaj zagadnienie przyczyn psychozy. Lacan położył fundamenty pozwalające przekroczyć odwieczną dyskusję, ponawiającą w nieskończoność kartezjański dualizm duszy i ciała. Czy psychoza jest kwestią zabłąkanej duszy? Czy, przeciwnie, jest przypadłością organizmu?

Lacan – psychoanalityk, opierając się na odkryciu struktury powołanej przez funkcję nieświadomości, przekroczy to pytanie. W sposób radykalny sprzeciwi się neuro-biologicznemu monizmowi, wyjaławiającemu z każdym dniem pole kliniki i zaproponuje nam nieredukowalnie trójdzielną wizję ludzkiej egzystencji. Pokaże nam, iż konkretna forma ludzkiej egzystencji – zarówno w aspekcie psychicznym jak i biologicznym – wymykając się opozycji duszy/ciała, wymyka się tym samym zarówno perspektywie medycyny jak i psychologii. Konkretne formy egzystencji oparte są, według Lacana, na sposobie powiązania trzech rejestrów: Realnego, Wyobrażeniowego i Symbolicznego. To system ich wzajemnych powiązań (lub ich braku) konstytuuje konkretne formy ludzkiej rzeczywistości.

Tym samym całość zagadnienia psychopatologii psychoz zostanie przemieszczona, a my opuścimy teren dawnych i niepłodnych debat na temat przyczyny, którymi upajają się uniwersytety, by pokierować się ku analizie dyskursów poszczególnych pacjentów podtrzymujących konkretne formy ludzkiego życia, a wraz z nim ich symptomy. Badać psychozę jako dyskurs, zrozumieć jakie operatory kształtują jego strukturę, wyjaśnić na tej podstawie zjawisko halucynacyjnego głosu, schizofrenicznego rozkładu ciała, depersonalizacyjnej dekonstrukcji tożsamości, irrupcji postaci prześladowczych, transseksualnej metamorfozy obrazu ciała, wielkościowej egzaltacji i melancholicznej pustki; zlokalizować następnie w obrębie tych struktur klinicznych punkty, wychodząc od których możliwa jest interwencja terapeutyczna – takie postawimy sobie zadanie na ten rok pracy. Jeżeli kwestie te Państwa interesują, zapraszamy – przyłączcie się do naszej pracy!

Rafał Tyranowski

Seminaria odbywają się w WARSZAWIE
Miejsce: Oddział XIX Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci,
ul. Sobieskiego 93

17 października 2015 (sobota)
Temat: O ojcu w psychozach
Prowadzenie: Jacques Borie

28 listopada 2015 (sobota)
Temat: Rozpętanie danej konkretnej psychozy
Prowadzenie: Alexandre Stevens

16 stycznia 2016 (sobota)
Temat: Sekretarz obłąkanego i punkt zapikowania
Prowadzenie: Guy Briole

5 marca 2016 (sobota)
Temat: Klinika psychoz u dzieci
Prowadzenie: Dominique Holvoet

16 kwietnia 2016 (sobota)
Temat: “Psychozy” Lacana w naszym codziennym doświadczeniu klinicznym
Prowadzenie: członkowie Koła Warszawskiego Psychoanalizy

14 maja 2016 (sobota)
Temat: Lektura „Prezentacji pamiętników nerwowo-chorego”. Tak zwany klinicysta, a psychoanalityk.
Prowadzenie: Pierre Malengreau

Brakujące informacje dotyczące seminariów będą podawane na stronie Koła Warszawskiego Psychoanalizy