Program pracy

Program 2014 – 2015

 

 

Program pracy

Koła Warszawskiego Psychoanalizy New Lacanian School

na rok 2014-2015

 

Seminaria, Kongresy, Konferencje, Wykłady


20 – 21 września 2014, Palermo
Temat: Od traumy do synthomu. Realne i pragnienie w klinice psychoanalitycznej
Prowadzenie: Riccardo Carrabino
Spotkanie w ramach: Klinika psychoanalityczna – podążając za Lacanem

4 października 2014, Warszawa
Temat: Odmiany leczenia typowego
Prowadzenie: Jean-Louis Gault
Spotkanie w ramach: Lektura Pism Lacana

18 – 19 października 2014, Poznań
Temat: Momenty kryzysu w kuracji analitycznej
Prowadzenie: Lucia D’Angelo
Spotkanie w ramach: XXIV Seminarium NLS

25 października 2014, Warszawa
Temat: Nerwica histeryczna
Prowadzenie: Laure i Pierre Naveau
Spotkanie w ramach: Struktury podmiotu w klinice psychoanalitycznej

22 – 23 listopada 2014, Kraków

Temat: Momenty kryzysu

Prowadzenie: Yves Vanderveken  

Z udziałem: Lila Mahjoub, Anne Beraud

Spotkanie w ramach: VII Seminarium Nouages

 

13 grudnia 2014, Poznań
Temat: Psychozy według Lacana
Prowadzenie: Alexandre Stevens
Spotkanie w ramach:
wykład promujący na UAM polskie wydanie Seminarium III J. Lacana, pt. “Psychozy”

10 – 11 stycznia 2015, Warszawa
Temat: Kryzys wierzeń
Prowadzenie: Philippe Stasse
Spotkanie w ramach: XXV Seminarium NLS

18 stycznia 2015, Poznań
Temat: Współczesna jouissance: siła przedmiotów
Prowadzenie: Jacques Borie
Spotkanie w ramach: wykład wprowadzający

31 stycznia – 1 lutego 2015, Palermo
Temat: Prawda: niemożliwa do powiedzenia w całości

Prowadzenie: Riccardo Carrabino
Spotkanie w ramach: Klinika psychoanalityczna – podążając za Lacanem

18 – 19 kwietnia 2015, Warszawa  
Temat: Kanta Sadem
Prowadzenie: Hervé Castanet
Spotkanie w ramach: Lektura Pism Lacana

9 – 10 maja 2015, Genewa
Temat: Momenty kryzysu
Spotkanie w ramach: XIII Kongres NLS

31 maja 2015, Poznań
Temat: Symptom to życie
Prowadzenie: Francesca Biagi-Chai
Spotkanie w ramach: wykład wprowadzający

13 – 14 czerwca 2015, Warszawa
Temat: Momenty kryzysu w klinice psychoanalitycznej
Spotkanie w ramach: V Dni Naukowe Kół Warszawskiego i Krakowskiego NLS

15 – 17 czerwca 2015, Warszawa
Temat: Kobieta nie istnieje: czy to jest w całości prawdą? – cz. IV
Prowadzenie: Riccardo Carrabino
Spotkanie w ramach: Lektura Seminariów Lacana

27 czerwca 2015, Warszawa
Temat: Komedia płci
Prowadzenie: Patrick Monribot
Spotkanie w ramach: wykład wprowadzający

27 czerwca 2015, Warszawa
Temat: Wiedza i prawda
Prowadzenie: Patrick Monribot
Spotkanie w ramach: Lektura Pism Lacana

4 – 5 lipca 2015, Bruksela
Temat: Ofiara!
Spotkanie w ramach: PIPOL 7

 


***

 

Drugi cykl seminariów poświęconych tematyce psychoz
w związku z ukazaniem się polskiego tłumaczenia
Seminarium Jacques’a Lacana „Psychozy”

 

 
Polska publikacja Psychoz, trzeciego Seminarium Jaques’a Lacan’a otwiera przed nami możliwość i zadanie ujmowania psychoz po lacanowsku. Nie jest to zadanie łatwe. W swoim wieloletnim wysiłku – rozpostartym między 1931 a 1955 rokiem – Lacan dokonał całkowitego przeformułowania zarówno psychiatrycznej, jak i psychoanalitycznej kwestii psychozy.
 
Jako jeden z najbłyskotliwszych psychiatrów swojego pokolenia ukształtował – w trakcie pół wieku trwającej debacie z Henri Ey’em – horyzont, w którym francuska psychiatria stawiała i stawia do dzisiaj zagadnienie przyczyn psychozy. Lacan położył fundamenty pozwalające przekroczyć odwieczną dyskusję, ponawiającą w nieskończoność kartezjański dualizm duszy i ciała. Czy psychoza jest kwestią zabłąkanej duszy? Czy, przeciwnie, jest przypadłością organizmu?
 
Lacan – psychoanalityk, opierając się na odkryciu struktury powołanej przez funkcję nieświadomości, przekroczy to pytanie. W sposób radykalny sprzeciwi się neuro-biologicznemu monizmowi, wyjaławiającemu z każdym dniem pole kliniki i zaproponuje nam nieredukowalnie trójdzielną wizję ludzkiej egzystencji. Pokaże nam, iż konkretna forma ludzkiej egzystencji – zarówno w aspekcie psychicznym jak i biologicznym – wymykając się opozycji duszy/ciała, wymyka się tym samym zarówno perspektywie medycyny jak i psychologii. Konkretne formy egzystencji oparte są, według Lacana, na sposobie powiązania trzech rejestrów: Realnego, Wyobrażeniowego i Symbolicznego. To system ich wzajemnych powiązań (lub ich braku) konstytuuje konkretne formy ludzkiej rzeczywistości.
 
Tym samym całość zagadnienia psychopatologii psychoz zostanie przemieszczona, a my opuścimy teren dawnych i niepłodnych debat na temat przyczyny, którymi upajają się uniwersytety, by pokierować się ku analizie dyskursów poszczególnych pacjentów podtrzymujących konkretne formy ludzkiego życia, a wraz z nim ich symptomy. Badać psychozę jako dyskurs, zrozumieć jakie operatory kształtują jego strukturę, wyjaśnić na tej podstawie zjawisko halucynacyjnego głosu, schizofrenicznego rozkładu ciała, depersonalizacyjnej dekonstrukcji tożsamości, irrupcji postaci prześladowczych, transseksualnej metamorfozy obrazu ciała, wielkościowej egzaltacji i melancholicznej pustki; zlokalizować następnie w obrębie tych struktur klinicznych punkty, wychodząc od których możliwa jest interwencja terapeutyczna – takie postawimy sobie zadanie na ten rok pracy. Jeżeli kwestie te Państwa interesują, zapraszamy – przyłączcie się do naszej pracy!
 
Rafał Tyranowski

 


Seminaria odbywają się w POZNANIU
Miejsce: Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego
Os. Kosmonautów 110

 

8 listopada 2014 (sobota)
Temat: Wprowadzenie do lacanowskiego odczytywania problematyki psychoz
Prowadzenie: Rafał Tyranowski

14 grudnia 2014 (niedziela)
Temat: Rozpętanie danej konkretnej psychozy
Prowadzenie: Alexandre Stevens

17 stycznia 2015 (sobota)
Temat: Leczenie psychoz: możliwe i niemożliwe
Prowadzenie: Jacques Borie

7 marca 2015 (sobota)
Temat: Wiara i pewność w paranoi
Prowadzenie: Pierre Malengreau

25 kwietnia 2015 (sobota)
Temat: “Psychozy” Lacana w naszym codziennym doświadczeniu klinicznym

Prowadzenie: członkowie Koła Warszawskiego Psychoanalizy

30 maja 2015 (sobota)
Temat: Od Schrebera do psychozy zwykłej
Prowadzenie: Francesca Biagi-Chai

Brakujące informacje dotyczące seminariów będą podawane na stronie Koła Warszawskiego Psychoanalizy

 

***

Spotkania kliniczne
15.00-17.00
(zarezerwowane dla członków Koła)