Sprawozdania Seminaria NLS

Problematyka ciała w klinice psychoz dziecięcych i autyzmu


XI SEMINARIUM NLS

Tytuł: PROBLEMATYKA CIAŁA W KLINICE PSYCHOZ DZIECIĘCYCH I AUTYZMU
Prowadzenie: ALEXANDRE STEVENS
Data: 10-11 Maja 2008
Miejsce: Instytut Zachodni, ul. Mostowa 27 POZNAŃ

Alexandre Stevens – psychiatra, psychoanalityk. Członek Ecole de la Cause freudienne i New Lacanian School, której był prezydentem w latach 2002 – 2006.

W 1983 r., w Belgii, założył Courtil – instytucję dla dzieci psychotycznych, w której praca od samego początku była kierowana poprzez odwoływanie się do kardynalnego freudowskiego odkrycia psychoanalizy oraz nauczania Lacana. Do dnia dzisiejszego swoim zaangażowaniem Alexandre Stevens podtrzymuje aktywność tej instytucji, która po dwudziestu pięciu latach działalności rozrosła się do rozmiaru sześciu autonomicznie pracujących sektorów dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, w ramach kliniki autyzmu, psychoz, upośledzenia umysłowego i „ciężkich nerwic”.

Courtil jest instytucją szczególną, paradoksalną, która odwołując się do dyskursu psychoanalizy w swoim doświadczeniu dokonuje nieustannej subwersji klasycznej formuły instytucji ukierunkowanej w ramach obowiązującego ją ideału na uniwersalny cel rozumiany jako leczenie lub poprawę stanu psychicznego przyjmowanych pacjentów.

W Courtilu nie prowadzi się psychoanalizy w rozumieniu seansu psychoanalitycznego. Zamiast tradycyjnej maszynerii lekarskich, psychologicznych i pedagogicznych procedur, pasjonującym doświadczeniem Courtilu w codziennej pracy jest „praktyka w wielu”, w której mało istotna hierarchia dyplomów i specjalizacji, otwiera na podmiotowe zaangażowanie każdego z interweniujących, by wspólnymi siłami wypracować odpowiedź na niepowtarzalną pozycję każdego przyjmowanego do Courtilu podmiotu. Znajdowanie tej odpowiedzi byłoby niemożliwe do pomyślenia, bez odpowiedzialności i inwencji samych – przyjmowanych do Courtilu – podmiotów, których wkład do postępu psychoanalizy w obszarze psychoz dziecięcych najlepiej pointuje to, na pozór przewrotne, sformułowanie: „zastosowanie psychozy do psychoanalizy”.

W ślad za inwencją podmiotów, za echem znaczących, które je reprezentują oraz ekscesami jouissance, która nachodzi ich ciała, postępuje wieloosiowa organizacja Courtilu poprzez:

  • formowanie się grupy interweniujących
  • formalizowanie praktyki klinicznej na cotygodniowych spotkaniach klinicznych, gdzie „dyscyplina matemu” ma służyć konstrukcji klinicznego przypadku;
  • transmisję „wiedzy” poprzez publikacje tekstów i seminariów na stronach pisma „Les Feuillets du Courtil” oraz organizowane w Courtilu staże.

Żywimy przekonanie, że w oparciu o to niepowtarzalne doświadczenie, Aleksander Stevens – z właściwą sobie klarownością przekazu, która znamy z jego tekstów i seminariów publikowanych na łamach pism ukazujących się w całym lacanowskim świecie – pozostawi w nas – uczestnikach tego seminarium niezatarty ślad problematyki ciała w klinice autyzmu i psychoz dziecięcych.

W imieniu organizatorów

Janusz Kotara

PROGRAM:

Sobota, 10 maja 2008

11.00-14.00 seminarium

14.00-15.30 przerwa obiadowa

15.30-19.00 seminarium.

Niedziela, 11 maja 2008

9.30-11.30 spotkanie kliniczne dla członków Kół: przedstawienie przypadków klinicznych

11.30-14.00 dyskusja wokół “Zasad kierujących aktem analitycznym” Erica Laurenta.