Seminaria NLS

Czym są Seminaria NLS


Czym są Seminaria NLS

 
 
Seminaria NLS wpisują się w coroczny plan aktywności Szkoły. Organizowane przez oba polskie Koła afiliowane przy NLS, są spotkaniami odbywającymi się od 2004 r. w Krakowie, Poznaniu i Warszawie, otwartymi dla zainteresowanych uczestników. Każdorazowo prowadzone są one przez goszczących z tej okazji w Polsce członków Szkoły – psychoanalityków.

Tematyka seminariów wpisuje się z reguły w aktualny temat pracy Szkoły stanowiąc kolejne kroki na drodze przygotowań do Kongresu NLS. Przygotowywane są one zwykle w oparciu o podział na blok teoretyczny, dla którego bazą jest wcześniej przygotowany zestaw tekstów do studiowania oraz część kliniczną, na którą składają się dyskusje prezentowanych przypadków z pracy członków Kół.

Ponadto seminaria te są okazją do debat wokół najbardziej aktualnych i nurtujących spraw dotyczących Szkoły i etyki psychoanalizy.