Sprawozdania PIPOL

PIPOL 3

 
 
 
ZAPROSZENIE
 
KOŁO WARSZAWSKIE SZKOŁY EUROPEJSKIEJ PSYCHOANALIZY
afiliowane przy
NEW LACANIAN SCHOOL

organizuje

18 czerwca 2007, w godz. 16.30 – 20.30
w Warszawie Wydział Fizyki UW, Hoża 69
spotkanie
w stronę PIPOL 3
              

MIEJSCE PODMIOTU W PRACY INSTYTUCJONALNEJ

 

Zapraszamy na spotkanie wpisujące się w międzynarodowe spotkania PIPOL (Programme International de Psychanalyse appliquée d’Orientation Lacanienne). Tegoroczny PIPOL 3, organizowany w ramach Champ Freudien, nosi tytuł:

 

Psychanalystes en prise directe sur le social
/Psychoanalitycy ukierunkowani na pole społeczne/
odbędzie się w Paryżu w dniach 30.VI-1.VII. 2007
z inicjatywy Judith Miller.

Koło Warszawskie zaprasza do wspólnej rozmowy, która będzie jednym z wielu w szeregu międzynarodowych spotkań przygotowawczych w stronę PIPOL3. Nasze spotkanie dotyczyć będzie możliwości, utrudnień i szans znajdowania miejsca dla podmiotu w strukturach różnorodnych instytucji społecznych.

Członkowie Koła Warszawskiego będą dzielili się swoim doświadczeniem w pracy w różnych instytucjach.

Chcemy mówić na ile, tam gdzie pracujemy, mamy możliwość znajdowania miejsca dla podmiotu z jego cierpieniem, a jakie napotykamy ograniczenia. Jakie znajdujemy drogi by słuchać podmiot nie po to by go korygować czy ujednolicać, ale umożliwić wpisanie w Innego społecznego pojedynczość własnej inwencji, własnej modyfikacji symptomu przez podmiot.

W ramach naszego spotkania mamy nadzieję stworzyć przestrzeń dla wymiany doświadczeń praktyków. Jakie dostrzegamy możliwości poszerzenia pola dla podmiotu zgłaszającego się do instytucji po pomoc.

 
 
SPRAWOZDANIE

 

Spotkanie W stronę PIPOL 3: miejsce podmiotu w pracy instytucjonalnej
18 czerwca 2007 r., w sali Wydziału Fizyki UW, przy ul. Hożej w Warszawie

 

Warszawskie spotkanie wpisało się w serię międzynarodowych wydarzeń towarzyszących projektowi PIPOL (Programme International de Psychanalyse appliquée d’Orientation Lacanienne). Ów trzeci już z kolei PIPOL, organizowany w ramach Champ Freudien, noszący tytuł Psychanalystes en prise directe sur le social (Psychoanalitycy ukierunkowani na pole społeczne), zawiązywał się z inicjatywy Judith Miller i miał miejsce w Paryżu, w dniach 30 czerwca – 1 lipca 200

Intencją członków Koła Warszawskiego było zaproszenie do wspólnej rozmowy, która stanowiłaby krok w stronę przygotowań do PIPOL3. Ideą spotkania były możliwości, utrudnienia i szanse dla znajdowania podmiotowi miejsca w strukturach różnorodnych instytucji społecznych. W ramach naszego spotkania udało się stworzyć przestrzeń dla zdawania sprawy z doświadczeń praktyków wobec tych kwestii, które zwłaszcza obecnie wydają się wyznaczać obszar newralgiczny z punktu widzenia psychoanalizy.

Uczestnicy spotkania dzielili się swoim doświadczeniem w pracy w różnych instytucjach. Jego ramy wyznaczało pragnienie mówienia o tym, na ile – tam, gdzie pracujemy – mamy możliwość znalezienia miejsca dla podmiotu z jego cierpieniem. Zamiarem naszym było postawienie kwestii dotyczącej sposobów, w jakich możemy działać nie po to, by podmiot poddawać korekcji czy normatywnemu ujednoliceniu, lecz umożliwić wpisanie w Innego społecznego pojedynczości jego inwencji, własnej modyfikacji symptomu przez podmiot.

Tomasz Gajda

PIOPOL 3

PARYŻ 30. VI – 01. VII. 2007

Na przełomie czerwca i lipca 2007 roku, już po raz trzeci z rzędu, miało miejsce w Paryżu spotkanie PIPOL (Programme International d’études sur la Psychanalyse appliquée d’Orientation Lacanienne – Międzynarodowy Program Studiów nad Psychoanalizą Stosowaną Orientacji Lacanowskiej). Kontynuując wyznaczoną uprzednio linię, wprowadza ono prace w Polu Freudowskim w kontekst, w obliczu którego umieszcza nas współczesność.

Temat przewodni trzeciego PIPOL to Psychoanalitycy ukierunkowani na pole społeczne (Psychanalystes en prise directe sur le social). Jak piszą A. Di Ciaccia i J. Miller we wstępie do tego wydarzenia, „to zaangażowanie dotyczy psychoanalityków, a wraz z nimi – klinicystów, praktyków i pracowników społecznych, którzy znajdują w psychoanalizie swoje podparcie oraz bodziec”. Otwarte zostaje forum wymiany aktualnych doświadczeń dotyczących możliwości tworzenia miejsca dla podmiotu z jego mówieniem wszędzie tam, gdzie zwraca się on obecnie ze swoim cierpieniem.

Ideą tego spotkania są próby odpowiedzi psychoanalizy na wyzwania, które zachodzące przemiany społeczno-kulturowe stawiają dziś wobec działań terapeutycznych. A zatem – różnorodność nowych instytucji, z właściwą im organizacją pracy, w ramach których funkcjonują zarówno analitycy, jak i ci wszyscy, którzy w swojej praktyce podtrzymują odniesienie do nauczania lacanowskiego. To także klinika nowych form symptomów naszych czasów, kiedy to wykluczeniu ulega miejsce podmiotu, zaś do rangi „społecznego zenitu” – jak zauważa Jacques-Alain Miller – wyniesiony zostaje przedmiot a. To wreszcie niekwestionowalny prymat ideałów standardyzacji i normalizacji, któremu na naszych oczach podporządkowana staje się również ‘ewaluacja efektywności’ działań terapeutycznych.

PIPOL wyznacza płaszczyznę współpracy tych, którzy respektują unikalny charakter podmiotowej inwencji w jego związku z Innym. Stanowi ramy dla debaty wokół takich form działań terapeutycznych, których podstawą nie jest algorytm i sugestia, oraz takiego rodzaju interwencji, gdzie efekty wobec symptomu nie pochodzą z transmisji wiedzy.

Tomasz Gajda