Forum Lekcje Lacana (2009)

Zasady rejestracji uczestnika Forum


 

Zasady rejestracji

 

Szanowni Państwo

Z uwagi na czas, który upłynąć musi od momentu przelewu opłaty rejestracyjnej do jego zaksięgowania na rachunku Forum, możliwość dokonywania opłaty będzie otwarta do czwartku 15 stycznia. Dlatego też formularz rejestracyjny dostępny będzie na naszej stronie dla zainteresowanych uczestnictwem także do czwartku, do godziny 12:00. Tym samym raz jeszcze przypominamy Państwu o konieczności wcześniejszej rejestracji.

 

 Uwaga !!!

 
Osoby, które w ostatnich dniach przed Forum dokonały opłaty rejestracyjnej, a nie otrzymały potwierdzenia o zakończeniu procedury rejestracyjnej, proszone są o zabranie ze sobą bankowych lub pocztowych dowodów wpłaty i okazanie ich przy stanowiskach obsługujących uczestników Forum.


Podczas trwania Forum, w hallu  głównym Instytutu Francuskiego będzie czynna księgarnia, w której będzie można nabyć książki J. Lacana, zaproszonych gości oraz pismo „Psychoanaliza”.

 

Rejestracja uczestnika Forum przebiega w trzech etapach:

  1. Po dokładnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (patrz zakładka – Formularz Rejestracji) i wysłaniu go, otrzymają Państwo informację o potwierdzeniu dokonania wstępnej rezerwacji oraz numerze rachunku bankowego, na jaki powinna zostać dokonana wpłata za uczestnictwo. Z przyczyn technicznych potwierdzenia wstępnej rezerwacji rozsyłane będą począwszy od 10 grudnia 2008 roku.        
  2. W tytule dokonywanej wpłaty prosimy o wpisanie swojego imienia i nazwiska oraz umieszczenie dopiska „Lekcje Lacana 2009” (apelujemy o dokonywanie wpłaty najdalej po pięciu dniach od otrzymania potwierdzenia; z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, w przypadku zwłoki z otrzymaniem płatności zmuszeni będziemy anulować zgłoszenie).
  3. Po zaksięgowaniu wpłaty na podanym rachunku otrzymają Państwo – również drogą elektroniczną – informację ostatecznie potwierdzającą zakończenie procedury rejestracji.
Opłata: 120 zł, studenci – 60 zł (w cennę wliczono kawę serwowaną podczas przerw).
Wszelkie pytania dotyczące przebiegu rejestracji prosimy kierować na adres: kontakt@jlacan.org

Komitet Organizacyjny Forum