Laboratoria Psychoanalityczne Kuriery

Kurier nr 165 LABO-3 Lektura IV Seminarium Jacques’a Lacana

 

LABO-3

Lektura

IV Seminarium

Jacques’a Lacana

La relation d’objet

5 grudnia 2021 (niedziela)

w godzinach 17:00 – 20:00

 

 

Jakub Wojnarowski, Borys Szumański i Janusz Kotara będą kontynuować pracę nad rozdziałem I Seminarium J. Lacana Relation d’objet pt. “Wprowadzenie” oraz przedstawią lekturę pierwszej części rozdziału II  pt. “Trzy formy braku obiektu”. O ile czas pozwoli zajmą się funkcją obiektu przejściowego w oparciu o tekst D. W. Winnicotta pt. “Obiekty przejściowe i zjawiska przejściowe”.

Spotkanie odbędzie się

na platformie Zoom

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: kontakt@jlacan.org
w odpowiedzi, w przeddzień seminarium, otrzymają Państwo link do logowania.

Opłatę proszę wnieść na konto: 54 1140 2004 0000 3302 7904 4479
40 zł; 30zł (członkowie KW i KK); 20 zł (studenci)

z dopiskiem „Labo-3”

(Prosimy o podanie danych do faktury!)