Uncategorized Program pracy

Program pracy 2021-2022

Program pracy

na rok 2021 – 2022

 

Seminaria, Kongresy, Konferencje, Wykłady

 

18-19 września 2021, Stacjonarnie, Palermo

Temat: Podmiot i jego pragnienie: od Innego pragnącego do innego jako przedmiot a

Prowadzenie: Riccardo Carrabino

W ramach: Seminarium Riccardo Carrabino

 

2 października 2021, Stacjonarnie Warszawa

Temat: „Letters” Świadectwo Florencji Shanahan

Prowadzenie: Florencja Shanahan

W ramach: cyklu seminariów „Passe w naszej Szkole”

 

26-28 listopada 2021, Stacjonarnie, Warszawa

Temat: „Urgensy in psychoanalysis”

Prowadzenie: Yves-Claude Stavy

W ramach: Seminarium kliniczne dla członków KW i KK

 

12 lutego 2022,  ONLINE – Zoom (Uwaga! Zmiana!)

Temat: „What fixes, what repeats

Prowadzenie: Joanne Conway

Gościnnie: Alan Rowan

W ramach: XIV Seminarium Nouages, przygotowującego do Kongresu NLS “Fiksacja i powtórzenie”

 

13 lutego 2022, Stacjonarnie, ONLINE – Zoom (Uwaga! Zmiana!)

Temat: “Psychoanaliza czysta i psychoanaliza stosowana do terapeutyki: ich wzajemna artykulacja i jej konsekwencje”

W ramach: Kwestie Szkoły

 

26 lutego 2022, ONLINE – Zoom (Zmiana!)

Temat: ” ‘Kobieta nie istnieje’: implikacje jednego zdania”

Prowadzenie: Anaelle Lebovits

W ramach: przygotowań do Debaty AMP “Kobieta nie istnieje”

 

6 – 7 maja 2022, Stacjonarnie, Kraków

Temat:”Od autyzmu klinicznego do autyzmu uogólnionego”

Prowadzenie: Yves-Claude Stavy

W ramach: Seminarium kliniczne organizowane wspólnie z Kołem Krakowskim NLS

 

14 maja 2022, Stacjonarnie, Warszawa UWAGA! SEMINARIUM ODWOŁANE!

Temat: „Nieświadome między pamięcią a zapomnieniem”

Prowadzenie: Marie-Hélène Brousse

W ramach: XXIII Seminarium NLS

 

15 maja 2022, Stacjonarnie, Warszawa UWAGA! WYKŁAD ODWOŁANY!

Temat: „Kobiecość poza płcią i matką”

Prowadzenie: Marie-Hélène Brousse

W ramach: wykłady otwarte

 

20 maja 2022, Stacjonarnie, Warszawa

Temat: “Miłość autentyczna”

Prowadzenie: Bruno De Halleux

W ramach: Wykład otwarty

 

21 maja 2022, Stacjonarnie, Warszawa

Temat: “Między powtórzeniem a iteracją”

Prowadzenie: Bruno De Halleux

W ramach: Seminarium przygotowujące do Kongresu NLS “Fiksacja i powtórzenie”

 

11 czerwca 2022, Stacjonarnie, Warszawa

Temat: Ku Kongresowi NLS w Lozannie “Fiksacja i powtórzenie”

W ramach: Dni Naukowe Koła Warszawskiego NLS

Z udziałem: Anny Aromi

 

12 czerwca 2022, Stacjonarnie, Warszawa

W ramach: Konwersacje kliniczne

Z udziałem: Anny Aromi


 

Wydarzenia międzynarodowe

 

20-21 listopada 2021, Zoom

Temat: „La norme male”

W ramach: 51 Dni ECF

www.amp-nls.org

 

15 stycznia 2022

Temat: Dni Passe

W ramach: „La passe w naszej Szkole”

www.amp-nls.org

 

31 marca – 3 kwietnia 2022, ONLINE

Temat: „Kobieta nie istnieje”

W ramach: Wielka Międzynarodowa Debata AMP

www.amp-nls.org

 

2-3 lipca 2022, Lozanna

Temat: „Fiksacja i powtórzenie”

W ramach: Kongres NLS

www.amp-nls.org

 

 

 


 

Laboratoria psychoanalityczne

LABO (nowy cykl)

 Lektura IV Seminarium Jacques’a Lacana La relation d’objet

 

                  W roku akademickim 2021/2022 Laboratorium Psychoanalityczne Koła Warszawskiego New Lacanian School otwiera cykl poświęcony lekturze IV Seminarium Jacques’a Lacana La relation d’objet. Po ponad dwudziestu latach powracamy zatem do pracy nad jednym z założycielskich tekstów psychoanalizy, którego opracowanie w 1999 roku przez Prof. Riccardo Carrabino było jednym w zasadniczych elementów wprowadzania ruchu lacanowskiego w Polsce.

Seminarium IV złożone jest ze zbioru lekcji wygłoszonych przez Lacana w Szpitalu św. Anny w Paryżu, w roku 1956-57, pod pierwotnym tytuł Relacja z obiektem i struktury freudowskie, i adresowane zasadniczo, tak jak i inne Seminaria z tego cyklu nauczania, do grona specjalistów, psychoanalityków i psychiatrów. Od 1994 roku tekst dostępny jest w formie książkowej wydanej po francusku przez wydawnictwo Seuil, w oficjalnym opracowaniu Jacques’a-Alain’a Millera. Mimo, że dziś dostępne są już liczne tłumaczenia (angielskie, hiszpańskie, portugalskie, włoskie etc.), na polskie wersje przyjdzie nam zapewne jeszcze poczekać. Stąd też tegoroczna inicjatywa Laboratorium konstytuuje unikalną okazję wprowadzenia do tekstu niedostępnego dla polskiego czytelnika.

La relations d’objet bez wątpienia zajmuje bardzo szczególną pozycje w rozwoju doktryny lacanowskiej, otóż jest to pierwsze Seminarium, które przedstawia rodzaj syntezy koncepcji Lacana. Po pierwszych dwóch latach poświęconych głównie refleksji nad techniką analityczną w perspektywie rozróżnienia rejestru Wyobrażeniowego ego i rejestru Symbolicznego podmiotu, po trzecim roku poświęconego zasadniczo funkcji Symbolicznego w psychopatologii psychoz, Lacan rozwinie, w czwartym roku swojego nauczania w Szpitalu Św. Anny, obszerne opracowanie strukturalnej koncepcji kliniki psychoanalitycznej, która wprowadza nas do zasadniczego wymiaru praktyki lacanowskiej. Triada Symboliczne, Wyobrażeniowe, Realne rozwinie w tym Seminarium swoją pełną moc strukturalną wprowadzając nas do zasadniczego dla psychoanalizy pojęcia braku, którego deklinacja na prywację, frustrację, kastrację pozwoli na odnowienie lektury kliniki podmiotu i korekcję błędów teoretyczno-praktycznych, do których prowadziła, i wciąż prowadzi,  dualna redukcja (podmiot-przedmiot) anglo-amerykańskiej wizji object relations. Lacanowski powrót do Freuda jest zatem powrotem krytycznym, jest przywołaniem imienia Freuda, struktury jego praktyki, by wyprowadzić psychoanalizę z manowców, na które sprowadziło ją drugie pokolenie psychoanalityków.

Tymczasem dziś krytyka ta zachowała całą swoją aktualność, bo o tyle o ile różne nurty myśli psychoanalitycznej uznały za Lacanem wagę struktury symbolicznej w organizowaniu się życia ludzkiego, to współczesny powrót behawioryzmu, realizujący się w ideologii kognitywizmu, idzie w kierunku całkowicie przeciwnym nawołując do redukcji człowieka do reagującego organizmu, psychiki do mózgu, godząc tym samym w serce zdobyczy ludzkiej godności, degradowanej dziś do medycznej wizji człowieka-zwierzęcia.

Tak oto lektura IV Seminarium Lacana wpisuje się natychmiastowo w kontekst otaczającego nas świata, w którym, z jednej strony, rozbicie idei rodziny, upadek funkcji ojcowskiej, wzrastające zakłopotanie podmiotu w kwestii płci, kierujące coraz częściej współczesną jednostkę na tory nie-binaryzmu czy też transseksualizmu, ale również, z drugiej strony, promocja migawkowej jouissance skopicznej doprowadzonej do zenitu przez internetową akcelerację krążenia obrazu, kapitalistyczny fetyszyzm towarowy, jak i perwersja władzy, stają się już nie wyjątkiem, ale regułą. Czy klinika struktur daje nam wystarczający arsenał, by stawić czoło klinice podmiotu, który, wobec erozji Symbolicznego, szuka, w sposób mniej lub bardziej patologiczny, pewnych osobliwych form jouissance pozwalających mu uniknąć podmiotowej anihilacji? Jak sytuować dziś klasyczną klinikę różnicową nerwic w świecie, który podbijany jest coraz bardziej przez psychozę społeczną? Jakie narzędzia daje nam psychoanaliza, by obronić podmiot przed demetaforyzacją więzi społecznej i traumatyczną konfrontacją z gołym Realnym?  Jaka jest też rola psychoanalityka w miejscu, gdzie nowe formy cierpienia przecinają się z cierpieniem cywilizacji? Jak kształcić praktyka do obcowania z kliniką, która wymyka się z każdym dniem coraz bardziej klasycznym kategoriom? Jak obronić ex-systencję podmiotu wobec naporu bezmózgowej kultury? Jednym słowem, jak podtrzymać dziś θος Lacana, który chciał, by psychoanaliza była zasadniczą bronią przeciw głupocie? Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi w tegorocznym cyklu pracy.

Chcąc podkreślić ten związek z kliniką współczesną i kształtowaniem się psychoanalityka w dzisiejszym świecie Koło Warszawskie NLS decyduje się powierzyć zasadniczą część pracy nad opracowaniem tekstu Lacana najmłodszym członkom naszego środowiska, bo to właśnie od zderzenia mozołu ich lektury z naszą codzienną praktyką oczekiwać możemy zasadniczej wskazówki dla odpowiedzi na pytanie o współczesne miejsce psychoanalizy.

Zainteresowanych zapraszamy do włączenia się do naszej pracy.

Rafał Tyranowski

 

Struktura Laboratorium 2021/2022:

Koordynacja: Janusz Kotara

Opracowanie: Borys Szumański, Jakub Wojnarowski.

Współpraca: Rafał Tyranowski.

 

Wszystkie spotkania odbywają się na platformie ZOOM

 

Terminy:

 LABO-1

17 października 2021 (niedziela)

w godzinach 17:00 – 20:00 

Wprowadzenie do lektury IV Seminarium Jacques’a Lacana La relation d’objet

Prowadzący: Rafał Tyranowski 

 

LABO-2

7 listopada 2021 (niedziela)

w godzinach 17:00 – 20:00

Praca nad rozdz. I Seminarium Relation d’objet pt. “Wprowadzenie” oraz  tekstem Freuda z tomu “Trzy rozprawy z teorii seksualnej”,  podrozdział “Znalezienie obiektu” (Tom V dzieł Freuda, pt. “Życie seksualne” str. 110-117).
Prowadzący:
Jakub Wojnarowski
Borys Szumański
Janusz Kotara

 

LABO-3

5 grudnia 2021 (niedziela)

w godzinach 17:00 – 20:00

Praca nad rozdz. II Seminarium Relation d’objet pt. “Trzy formy braku obiektu”oraz tekstem Freuda “Fetyszyzm” (Tom VIII dzieł Freuda, pt. “Psychologia Nieświadomość” str. 303-310) .

 

LABO-4

9 stycznia 2022 (niedziela)

w godzinach 17:00 – 20:00

Praca nad rozdz. III Seminarium Relation d’objet pt. “Znaczący i Duch Święty” oraz  tekstem Freuda “O wspomnieniach dziecięcych i tak zwanych maskujących” (Tom pt. “Psychopatologia życia codziennego” str. 80-89).

 

LABO-5

30 stycznia 2022 (niedziela)

w godzinach 17:00 – 20:00

Zapoznanie się z rozdziałem III Seminarium Relation d’objet pt. ”Znaczący i Duch Święty”.

 

LABO-6

 20 lutego 2022 (niedziela)

w godzinach 17:00 – 20:00

Kontynuacja pracy nad rozdziałem III Seminarium Relation d’objet, w którym Lacan ponownie podejmuje kwestię 3 form braku obiektu.

 

LABO-7

13 marca 2022 (niedziela)

w godzinach 16:00 – 19:00 (ZMIANA GODZINY!)

Praca nad nad tematem – „Obiekt falliczny na różnych poziomach strukturyzacji podmiotu”, w oparciu o rozdział IV i V Seminarium Relation d’objet.

 

LABO-8

10 kwietnia 2022 (niedziela) (Uwaga! Zmiana terminu!)

w godzinach 17:00 – 20:00

Kontynuacja pracy wokół konceptu “funkcji fallusa” oraz rozpoczęcie dyskusji nad przypadkiem “Młodej homoseksualistki”.

 

LABO-9

24 kwietnia 2022 (niedziela) (Uwaga! Zmiana terminu!)

w godzinach 17:00 – 20:00

Omówienie przypadku “Młodej homoseksualistki” Freuda.

LABO-10

15 maja 2022 (niedziela)

w godzinach 17:00 – 20:00

Kontynuacja analizy strukturalnej przypadku „Młodej homoseksualistki” na bazie schematu L – Lacana.

LABO-11

5 czerwca 2022 (niedziela) (Uwaga! Zmiana terminu!)

w godzinach 16:00 – 19:00 (Uwaga! ZMIANA GODZINY!)

Dokończenie analizy strukturalnej ”Młodej homoseksualistki”. Omówienie pojęcia i struktury daru oraz analiza strukturalna przypadku Dory.

LABO-12

26 czerwca 2022 (niedziela)

w godzinach 17:00 – 20:00