Kuriery / Archiwum Wykłady otwarte

Kurier nr 123 PSYCHOANALIZA I TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA

Argument:
Jak złagodzić moment kryzysowy w ramach krótkiej kuracji psychoanalitycznej? Czy pojawienie się albo zarysowanie symptomu, oraz wyłonienie się przeniesienia, stanowią trwałe rozwiązanie? Z jaką modalnością nieświadomego pracuje się w takich przypadkach i jakie są mechanizmy uzyskiwanego wówczas uspokojenia?
Odpowiemy na ten potok pytań w świetle ostatniego nauczania doktora Jacquesa Lacana, które uwypuklił Jacques-Alain Miller. Na koniec ten wywód zilustrujemy za pomocą konkretnego przypadku klinicznego.