Dzieła Lacana

Seminarium III. Psychozy

Seminaria Lacana stanowią do dziś jedne z najważniejszych prac w historii psychoanalizy zarówno oryginalnego przemyślenia samych podstaw nauki Freuda, jak i bezkompromisowego zmagania się z fundamentalnymi pytaniami stawianymi przez filozofię – o granice poznania i myślenia, istotę etyki i ludzką kondycję.

Seminarium III z lat 1955-1956 najlepiej ukazuje oryginalność psychoanalizy Lacanowskiej. Łącząc doświadczenie kliniczne, wnikliwą lekturę pism Freuda oraz narzędzia językoznawstwa, Lacan podjął się gruntownego przemyślenia psychozy jako choroby nierozerwalnie związanej z tym, co symboliczne, z samą strukturą języka – z relacją znaczącego do znaczonego.

Wprowadzone przez niego rozróżnienie na wyobrażeniowe, symboliczne i realne ukazuje w tym seminarium swoją diagnostyczną i teoretyczną skuteczność, słynna zaś koncepcja metafory i metonimii umożliwia mu zarówno rewolucyjną reinterpretację psychoanalitycznych koncepcji psychozy, jak i przemyślenie samych podstaw tego, czym jest komunikacja w języku.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE DO KWESTII PSYCHOZ

 1. Wprowadzenie do kwestii psychoz
 2. Znaczenie urojenia
 3. Inny a psychoza
 4. „Wracam od rzeźnika”

TEMATYKA I STRUKTURA FENOMENU PSYCHOTYCZNEGO

 1. O bogu, który nie zwodzi i takim, który zwodzi
 2. Fenomen psychotyczny i jego mechanizm
 3. Rozpad wyobrażeniowy
 4. Zdanie symboliczne
 5. O non-sensie i o strukturze boga
 6. O znaczącym w realnym i o cudzie życia
 7. O odrzuceniu pierwotnego znaczącego

O ZNACZĄCYM I O ZNACZONYM

 1. Kwestia histeryczna (I)
 2. Kwestia histeryczna (II): „Co to jest kobieta?”
 3. Znaczący jako taki nic nie znaczy
 4. O znaczących pierwotnych i o braku jednego
 5. Sekretarze obłąkanego
 6. Metafora i metonimia (I): „Jego snop nie był ani skąpy, ani nienawistny”
 7. Metafora i metonimia (II): artykulacja znacząca a przeniesienie znaczonego
 8. Wykład: Freud na tle stulecia

OKOLICE DZIURY

 1. Wołanie, aluzja
 2. Punkt zapikowania
 3. „Ty jesteś tym, który pójdzie za mną”
 4. Droga główna i znaczący „być ojcem”
 5. „Ty jesteś”
 6. Fallus i meteor

Wszystkie pozycje można nabyć w dystrybucji PWN