Seminaria R. Carrabino

Kalendarium Seminariów Riccardo Carrabino


Kalendarium Seminarów Riccardo Carrabino

  1. Seminarium „Wprowadzenie topologii w nauczaniu Jacques’a Lacana”: Warszawa, czerwiec 1995 r.
  2. Seminarium „Topologia węzła boromejskiego”: Warszawa, czerwiec 1996 r.
  3. Seminarium „Graf pragnienia”: Warszawa, czerwiec 1997 r.
  4. Seminarium nad Seminarium XI J. Lacana „Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy”: Warszawa, czerwiec 1998 r.
  5. Seminarium z cyklu tzw. małych seminariów: kwiecień 1999 r. (od tej pory są prowadzone 3 razy do roku).
  6. Seminarium nad Seminarium IV J. Lacana „Relation d’objet”: Warszawa, czerwiec 1999 r.
  7. Seminarium nad Seminarium I J. Lacana „Pisma techniczne Freuda”: Warszawa, wrzesień 1999 r.
  8. Seminaria O narcyzmie: Warszawa, grudzień 1999 r., marzec 2000 r.
  9. Seminarium nad Seminarium III J. Lacana „Psychozy”: Warszawa, czerwiec 2000 r.
  10. Cykl seminariów nad „Kwestią przedwstępną wszelkiego możliwego traktowania psychoz” J. Lacana: Warszawa, wrzesień 2000 r., grudzień i marzec 2001 r.
  11. Seminarium nad Seminarium XI, Anamorfoza, Kraków, 24.03.2001 r.
  12. Seminarium nad Seminarium II J. Lacana „Le moi dans la theorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse” (otwiera je wystąpienie Carlo Vigano „Zagadnienie narcyzmu we współczesnej klinice”): Warszawa, czerwiec 2001 r.
  13. Cykl seminariów nad tekstem J. Lacana „Odmiany leczenia typowego”: Warszawa, w okresie od wrzesnia 2001 r. do września 2002 r.
  14. Seminarium „Symptomy współczesne. Depresja, anoreksja, narkomania w klinice psychoanalitycznej”:  Poznań 23 marzec 2002 r.
  15. Cykl seminariów nad Seminarium XVII J. Lacana „L’envers de la psychanalyse”: Warszawa, czerwiec 2002 r. (ze wstępem Antonio Di Ciaccia; towarzyszy mu jednodniowe seminarium wprowadzające z myślą o osobach zainteresowanych psychoanalizą lacanowską), 8 grudzień 2002 r., 13-14 wrzesień 2003 r.
  16. Seminarium „Kto (kogo) kocha się?”: Poznań 22 marzec 2003 r.
  17. Cykl seminariów nad Seminarium XX J. Lacana „Encore”: Warszawa, 2-7 czerwca 2003 r. (przy tej okazji ma miejsce kolejne z serii seminariów wprowadzających dla osób zainteresowanych psychoanalizą), 6-7 grudzień 2003 r., marzec 2004 r., 7-9 czerwiec 2004 r. (towarzyszy mu kolejne seminarium wprowadzające Symboliczne, Wyobrażeniowe i Realne jako zasada kliniki psychoanalitycznej), 18-19 wrzesień 2004 r.
  18. Seminarium dla członków obu Kół nad Seminarium VI J. Lacana „Le désir et son interprétation”: Warszawa, 1 grudzień 2004 r.
  19. Seminarium „Diagnostyka różnicowa nerwic” (w oparciu o Seminarium VIII J. Lacana „Le transfert”): Warszawa,12-13 marzec 2005 r.
  20. Cykl seminariów nad Seminarium X J. Lacana „L’Angoisse”: Warszawa, 6-8 czerwiec 2005 r., 17-18 wrzesień 2005 r., 18 marzec 2006 r., 12-14 czerwiec 2006 r., 16-17 wrzesień 2006 r., 9-10 grudzień 2006 r.
  21. Seminarium dla członków obu Kół „O Szkole”: Warszawa, 19 marzec 2006 r.
  22. Seminarium wokół tekstu J. Lacana „L’Etourdit”: Warszawa, 17 marzec 2007 r.
  23. Cykl seminariów nad tekstem J. Lacana „Pozycja nieświadomego”: Warszawa, 18 czerwiec 2007 r., 13-14 październik 2007 r., 9-10 luty 2008
  24. Cykl seminariów wokół tekstu J. Lacana „La Troisième”: Warszawa, 23-24 czerwiec 2008 r., 12 październik 2008 r., 15-17 czerwca 2009 r.
  25. Cykl seminariów pt. „Podmiot, Realne, Synthome: za pomocą węzła boromejskiego”: Palermo, 3-4 października 2009 r., 10-11 kwietnia 2010 r., 18-19 września 2010 r.
  26. Seminarium „Był sobie kiedyś fantazmat…”: Warszawa, 14-16 czerwca 2010 r.
  27. „Od życia do kliniki: za pomocą węzła boromejskiego”: Palermo, 5-6 lutego 2011 r.
  28. „Kochać, to dawać to, czego się nie ma. Realne w miłości”: Warszawa, 20-22 czerwca 2011 r.
  29. „Przedstawianie przypadku”: Palermo, 10 – 11 września 2011 r.
  30. „Interpretacja i powtórzenie w klinice: topologia wstęgi Moebiusa”: Palermo, 4 – 5 lutego 2012 r
  31.  Cykl seminariów pt. „Kobieta nie istnieje. Czy to jest w całości prawdą? Realne. Rzeczywistość. Prawo.”: Warszawa, 4-6 czerwca 2012 r., 17-19 czerwca 2013 r., 16-18 czerwca 2014 r., 15-17 czerwca 2015 r.
  32.  „Podmiot i Inny: kto dla kogo? Topologia torusa w klinice podmiotu”: Palermo, 14 – 16 września 2012 r .
  33. “Kto, z kim, dla kogo? Podobieństwo czy identyfikacja?”: Palermo 9-10 lutego 2013 r.
  34. „Podmiot i pragnienie: od torusów do butelki Kleina”: Palermo, 14-15 września 2013 r.
  35. „Podmiot i Inny: powiązanie miłością czy trwogą?”: Warszawa, 14-15 grudnia 2013 r.
  36. „Pomiędzy podmiotem a synthomem. Eg-zystencja podmiotu i przebieg analizy”: Palermo, 8-9 lutego 2014 r.
  37. “Od traumy do synthomu. Realne i pragnienie w klinice psychoanalitycznej”: Palermo, 20-21 września 2014 r.
  38. Cykl seminariów pt. “Prawda: niemożliwa do powiedzenia w całości”: Palermo, 31 stycznia – 1 lutego 2015 r., 19-20 września 2015 r., 12-13 marca 2016r., 24-25 września 2016r., 18-19 lutego 2017r.
  39. “Krążenia powiedzianego: między powiedzieć się, a słuchaniem. Czytanie L’Étourdit”: Warszawa, 6-8 czerwca 2016r.; Palermo 16-18 czerwca 2017r, 17-18 marca 2018r, 22-23 września 2018r.
  40. “Przedstawianie przypadków klinicznych na podstawie topologii torusów zapierścieniowanych”: Palermo, 23-25 września 2017r.
  41. “Wokół czego krąży psychoanaliza? Do prawdy poprzez wstęgę Möbiusa”: Palermo 9-10 lutego 2019r.