Kongresy NLS Sprawozdania

I Kongres NLS – Brugge 2003

 

 

I Założycielski Kongres NLS

PSYCHOANALIZA STOSOWANA: WSKAZANIA I REZULTATY

Brugge 17-18 maja 2003

 

 

SPRAWOZDANIE 

 

W dniach 17-18 maja w Belgii, w Brugge, odbył się I Założycielski Kongres NLS, którego temat brzmiał następująco: „Applied psychoanalysis: indications and results.; La psychanalyse appliquée: indications et resultats.” i dotykał kwestii psychoanalizy stosowanej.

W Kongresie uczestniczyło około 400 osób. Rozpoczęcie Kongresu zostało poprzedzone uroczystą kolacją w dniu wcześniejszym. Polska była reprezentowana przez grupę 8 osób z obu polskich Kół afiliowanych przy NLS: Riccardo Carrabino, Agnieszkę Chojnowską, Barbarę Gorczycę, Ewę Grałek, Alinę Henzel-Korzeniowską, Zdzisławę Pisarz, Dorotę Parnowską, Beatę Wolf.

Przez pierwsze 2 godziny poprzedzające rozpoczęcie pierwszego dnia Kongresu miało miejsce „Conversation”, podczas którego wypowiadali się przedstawiciele różnych kół, grup i stowarzyszeń wchodzących w skład NLS. W imieniu Koła Warszawskiego wypowiadał się przewodniczący Koła Warszawskiego Riccardo Carrabino. W wystąpieniu odniósł się do historii powstania Koła Warszawskiego i swojego w tym udziału oraz do kwestii powstania w przyszłości Jednego Stowarzyszenia w Polsce odwołując się do czasu logicznego. Po nim głos zabrała przewodnicząca Koła Krakowskiego A. Chojnowska, która mówiła o znaczeniu powstania NLS dla członków Koła Krakowskiego.

Kongres oficjalnie otworzył Alexandre Stevens oraz Monique Kusnierk. Następnie zabrali głos prezydenci szkół AMP w Europie: Maurizio Mazzotti, Vincente Palomera, Philippe La Sagna, Marie-Hélène Brousse. Jako kolejni swoje wystąpienia zaprezentowali psychoanalitycy z różnych ośrodków: F. Leguil, V. Skolidis, L. Jonckheere, R. Warshawsky. Pierwszy dzień zakończył się uroczystą kolacją w miejscu, gdzie odbywał się cały Kongres.

W dniu następnym wystąpienia odbywały się równocześnie w 4 salach, z symultanicznym tłumaczeniem na języki: francuski, angielski i niderlandzki. Z osób z Polski swoje wystąpienia mieli: Riccardo Carrabino („Psychanalyse non psychanalyse”) i Dorota Parnowska („Psychoanaliza stosowana w Polsce”).

Kongres został uroczyście zamknięty przez Sekretarza NLS Philippa Stassa. Następny kongres NLS planowany jest na rok przyszły i odbędzie się w Genewie.

Dorota Parnowska