Dni Koła Warszawskiego

Dni Koła Warszawskiego 2008

 

 

XII Dni Koła Warszawskiego

Szkoły Europejskiej Psychoanalizy

 

SYMPTOM Z CIAŁA A ODPOWIEDŹ PODMIOTU

Warszawa, 21-22 czerwca 2008
Siedziba PTE, ul. Nowy Świat 49

 

 

Począwszy od „Studiów nad histerią” i dociekań wokół enigmatycznych dolegliwości ówczesnych jego pacjentek, wielka lekcja Freuda stawia nas przed konstatacją, iż związek człowieka z jego ciałem nie ma nic z oczywistości. W miejsce klasycznej harmonii jedności psycho-fizycznej, psychoanaliza wprowadza to, co w Seminarium XI Lacan określi montażem popędu, w jego relacji do znaczącego i do jouissance. Od listy freudowskich obiektów popędowych do lacanowskiej formalizacji przedmiotu a – poszukiwania ich obu wykraczają poza tradycyjną opozycję podmiotu i przedmiotu oraz dualizm umysłu i ciała. W obliczu współczesnego dyskursu medycyny, kierowanego ku ustaleniu uniwersalnych kryteriów dobrostanu, wobec psychologii, zaabsorbowanej kwantyfikacją poczucia jakości życia, psychoanaliza podejmuje wciąż problematyczny wymiar powiązania podmiotu z ciałem. Dlatego też tak symptom z ciała, pojawiający się jako pytanie, jak i funkcja zastępstwa jako partykularna inwencja w związku z ciałem – otwierają naszą klinikę na poszukiwanie tego, co poszczególne: odpowiedzi podmiotu. Na drodze tegorocznych spotkań Szkoły, czerwcowe Dni Koła Warszawskiego Szkoły Europejskiej Psychoanalizy będą okazją do przedstawienia pracy i nawiązania dyskusji wokół tych kwestii. Paradoksy ciała dla podmiotu mówiącego, ich specyfika na polu psychoz i nerwic, zjawisko symptomów współczesnych – znajdą w niej swoje miejsce.

Tomasz Gajda

 

PROGRAM:

Sobota, 21 czerwca 2008

10.15 – rejestracja

Sesja 11.00-16.10
11.00-11.15 – Otwarcie Dni: Agnieszka Kurek
11.15-11.40 – Janusz Kotara „Inkorporacja” [L’incorporation].
11.40-12.30 – Francois Leguil „Ciało dla podmiotu mówiącego i jego paradoksalna obecność” [Le corps pour le sujet parlant et sa présence paradoxale].
 12.30-12.50 – dyskusja
12.50-13.30 – Riccardo Carrabino „Psychosomatyka – szanse leczenia” [La psychosomatique – les chances du traitement].
13.30-13.50 – Agnieszka Kurek „Obcość ciała – rozwęźlenie węzła?” [L’ étrangeté du corps – le dénouement du noeud?].
13.50-14.20 – dyskusja

14.20-16.10 – przerwa
 
Sesja 16.10-19.00
16.10-16.30 – Grażyna Skibińska „Kuszący obraz i realne lustra” [L’image tentatrice et le réel du miroir].
16.30-16.50 – Tomasz Gajda „Oczy Brigitte Bardot” [Les yeux de B.B].
16.50-17.10 – Danuta Heinrich „Wydaje się, że jak się chce czegoś bardzo to będzie to – a nie to” [Il semble que quand on veut bien quelque chose ce sera ça- mais ce n’est pas ça].
17.10-17.30 – dyskusja

17.30-17.50 – przerwa
17.50-18.10 – Dorota Parnowska „Ciało a śmierć – reflekcje w oparciu o przypadki kliniczne” [Le corps et la mort – la reflexion sur la base des cas cliniques].
18.10-18.30 – Leszek Czarny „A co to znaczy ciało?” [Et qu’est-que ca veut dire le corps?].
18.30-19.00 – dyskusja

Niedziela, 22 czerwca 2008

Sesja 9.30-12.30
9.30-10.20 – Daniel Roy „Strona prawa równa stronie lewej” [Le côté droit vaut le côté gauche].
10.20-10.40 – Beata Wolf „Mam ból w rękach ale to nie jest zapalenie ścięgna – kliniczna ilustracja odpowiedzi podmiotu na symptom z ciała”. [J’ai un mal dans les mains ce n’est pas l’inflamation du tendon – l’illustration clinique de la réponse du sujet au symptôme du corps].
10.40-11.00 – dyskusja
11.00-11.20 – Barbara Kowalów „Udział fizycznego symptomu w unikaniu zajęcia pozycji podmiotowej” [La participation du symptôme physique dans l’ évitement de la position subjective].
11.20-11.40 – Adam Kaczmarski „Od ciała do mówienia i z powrotem” [De corps jusqu’au parole et le retour].
11.40-12.00 – dyskusja
12.00-12.40 – podsumowanie i zamknięcie Dni Koła Warszawskiego.