Dni Koła Warszawskiego

Dni Koła Warszawskiego 2007

 

 

XI Dni Koła Warszawskiego

Szkoły Europejskiej Psychoanalizy

 

RELACJA TERAPEUTYCZNA W KLINICE PSYCHOANALITYCZNEJ

Warszawa, 16-17 czerwca 2007
Siedziba PTE, ul. Nowy Świat 49

 

 

 PROGRAM:

 

Sobota, 16 czerwca 2007

10,15 – rejestracja

Sesja 11.00-14.00
11.00 – Otwarcie Dni. Agnieszka Kurek
11.30-13.00 – Guy Trobas „Co leczy psychoanalityk?” [Que soigne le psychanalyste?].
13.00-13.30 – Agnieszka Kurek „Przeniesienie możliwe i niemożliwe – różne aspekty kliniki” [Le transfert possible et impossible – les différents aspects de la clinique].
13.30-14.00 – dyskusja
14.00-16.00 – przerwa
Sesja 16.00-19.00
16.00-17.15 – Ricarrdo Carrabino „Podparcie podmiotu w manewrowaniu przeniesieniem” [Support du sujet dans le maniement du transfert].
17.15-17.45 – dyskusja
17.45-18.15 – Tomasz Gajda „Obiekcja wobec intersubiektywności” [Les objections à l’intersubjectivite].
18.15-18.40 – Leszek Czarny „O Pani, która posunęła się za daleko w zbliżaniu się do Pana” [D’une Dame qui est alle trop loin en s’approchant vers un Monsieur].
18.40-19.00 – dyskusja

Niedziela, 17 czerwca 2007

Sesja 10.00-15.00
10.00-11.00 – Paola Francesconi „Klinika kobiecości dzisiaj” [Clinique de la feminite contemporaine].
11.00-11.30 – Barbara Kowalów „Przeniesienie – miłość do wiedzy na miejscu prawdy” [Le transfert – l’amour du savoir à la place de la vérité].
11.30-12.00– Dorota Parnowska „Przeniesienie w psychozie-prezentacja w oparciu o przypadek kliniczny” [Le transfert dans la psychose – présentation basée sur le cas clinique].
12.00-13.00 – dyskusja
13.00-13.30 – Danuta Heinrich „Wyobrażeniowy i symboliczny wymiar przeniesienia” [La dimension imaginaire et symbolique du transfert].
13.30-14.00 – Adam Kaczmarski „O przeniesieniu” [Sur le transfert].
14.00-14.30 – dyskusja
14.30-15.00 – Podsumowanie. Janusz Kotara