Seminaria Koła Warszawskiego

2013-2014 To, co nie może się powiedzieć


 Cykl seminariów
przygotowujących do XII Kongresu NLS
Gandawa, 16–18. 05. 2014 

„To, co nie może się powiedzieć
pragnienie, fantazmat, realne”

 Jak to jest z tym Innym Lacana – istnieje czy nie?


Prowadzenie: CZŁONKOWIE KOŁA WARSZAWSKIEGO
Miejsce:
WARSZAWA, ul. Krakowskie Przedmieście 1 (Siedziba Instytutu Filologii Klasycznej UW)
Godz. 
10.00-14.00
POZNAŃ, ul. Grunwaldzka 55 budynek 18 (siedziba Poradni 
MONAR)
Godz. 
10.00-14.00

Odpłatność: cały cykl (6 spotkań) – 250 zł, pojedyncze seminarium – 50 zł   

Cykl seminariów odbywających się w WARSZAWIE
Miejsce: siedziba Instytut Filologii UW, ul. Krak. Przedmieście 1

  

12. 10. 2013 (sobota), 10.00-14.00, sala 116

Temat: Wprowadzenie (J-A Miller, „L’Autre sans Autre”, z odniesieniami do: J.Lacan, Seminaire XVI, “D’un Autre á l’autre”)

Prowadzenie: Barbara Kowalów

Lektura tekstów bibliografii Kongresu: Tomasz Gajda

10. 11. 2013 (niedziela), 10.00-14.00, sala 6

Temat: Graf pragnienia (J.Lacan, Seminarium VI, „Le desir et son interpretation”,rozdz. I i II oraz „Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien”)

Prowadzenie: Barbara Kowalów

Lektura tekstów bibliografii Kongresu: Agnieszka Kurek

7. 12. 2013 (sobota),  10.00-14.00, sala 116

Temat: Graf pragnienia i fantazmat (J. Lacan, Seminarium VI, „Le desir et son interpretation”)

Prowadzenie: Barbara Kowalów

Lektura tekstów bibliografii Kongresu:

18.01.2014 (sobota)

Temat: Graf Pragnienia “O pragnieniu w marzeniu sennym” cz.1

Prowadzenie: Janusz Kotara

Lektura tekstów bibliografii Kongresu: Barbara Kowalów

08.03.2014 (sobota)

Temat: Graf Pragnienia “O pragnieniu w marzeniu sennym” cz.2

Prowadzenie: Janusz Kotara

Lektura tekstów bibliografii Kongresu:

06.04.2014 (niedziela)

Temat: Graf Pragnienia “O pragnieniu w marzeniu sennym” cz.3

Prowadzenie: Janusz Kotara

Lektura tekstów bibliografii Kongresu:

Cykl seminariów odbywających się w POZNANIU
Miejsce: ul. Grunwaldzka 55 budynek 18 (siedziba poradni MONAR)

 

13. 10. 2013 (niedziela), 11.00-15.00

Temat: Wprowadzenie (J-A Miller, „L’Autre sans Autre”, z odniesieniami do: J. Lacan, Seminaire XVI, „D’un Autre á l’autre”)

Prowadzenie: Barbara Kowalów

Lektura tekstów bibliografii Kongresu:

 

09. 11. 2013 (sobota), 10.00-14.00

Temat: Graf pragnienia (J.Lacan, Seminarium VI, „Le desir et son interpretation”,rozdz. I i II oraz „Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien”)

Prowadzenie: Barbara Kowalów

Lektura tekstów bibliografii Kongresu: Sebastian Godlewski

 

04. 01. 2014 (sobota) 

Temat: Graf pragnienia i fantazmat (J. Lacan, Seminarium VI, „Le desir et son interpretation”)

Prowadzenie: Barbara Kowalów

Lektura tekstów bibliografii Kongresu:  Sebastian Godlewski

 

25.01.2014 (sobota)

Temat: Graf Pragnienia “O pragnieniu w marzeniu sennym” cz.1

Prowadzenie: Janusz Kotara

Lektura tekstów bibliografii Kongresu: Sebastian Godlewski

 

15.03.2014 (sobota)

Temat: Graf Pragnienia “O pragnieniu w marzeniu sennym” cz.2

Prowadzenie: Janusz Kotara

Lektura tekstów bibliografii Kongresu:

 

12.04.2014 (sobota)

Temat: Graf Pragnienia “O pragnieniu w marzeniu sennym” cz.3

Prowadzenie: Janusz Kotara

Lektura tekstów bibliografii Kongresu: 

Spotkania kliniczne
(zarezerwowane dla członków Koła)

zamieszczono zdjęcie obrazu
Joe Webb’a “Kissing Magritte”