Seminaria Koła Warszawskiego

2011-2012 Znaczący i litera w symptomie


Cykl seminariów

przygotowujących do X Kongresu NLS

Tel Aviv, 16–17. 06. 2012

„Czytanie symptomu”

„Znaczący i litera w symptomie”

(seminarium podstawowe godz. 11-13.30)

Lektura tekstów z bibliografii kongresowej
(seminarium wprowadzające godz. 13.45-14.45)

15. 10. 2011 (sobota), Poznań,
Temat: Nieświadomość freudowska i symptom
Prowadzenie: Barbara Kowalów, Janusz Kotara
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27

20. 11. 2011 (niedziela), Poznań,
Temat: Przyczyna symptomu
Prowadzenie: Barbara Kowalów, Janusz Kotara
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27

10. 12. 2011 (sobota), Poznań,
Temat: Sens i znaczenie symptomu
Prowadzenie: Barbara Kowalów, Janusz Kotara
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27

07. 01. 2012 (sobota), Warszawa,
Temat: Symptom jako przekaz
Prowadzenie: Barbara Kowalów, Janusz Kotara
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytut Filologii UW, ul. Krak. Przedmieście 1, sala 6

25. 02. 2012 (sobota), Warszawa,
Temat: „Formalne opakowanie” symptomu. Varité symptomu
Prowadzenie: Barbara Kowalów, Janusz Kotara
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytut Filologii UW, ul. Krak. Przedmieście 1, sala 6

25. 03. 2012 (niedziela), Poznań,
Temat: Jouissance w symptomie
Prowadzenie: Barbara Kowalów, Janusz Kotara
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27

15. 04. 2012 (niedziela), Warszawa,
Temat: Litera w symptomie. Littoral, Litturater
Prowadzenie: Barbara Kowalów, Janusz Kotara
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytut Filologii UW, ul. Krak. Przedmieście 1, sala 6

19. 05. 2012 (sobota), Warszawa,
Temat: Symptom na końcu analizy. Psychoanaliza jako symptom
Prowadzenie: Barbara Kowalów, Janusz Kotara
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytut Filologii UW, ul. Krak. Przedmieście 1, sala 6
 

Spotkania kliniczne
(zarezerwowane dla członków Koła godz. 15.00-17.00)