Seminarium Nouages ONLINE via ZOOM ” Fiksacja i powtórzenie” “Kwestie Szkoły”

Data i czas
Data: 12.02.2022 - 13.02.2022
Czas: 11:00


UWAGA! NASTĄPIŁA ZMIANA FORMUŁY SEMINARIUM NOUAGES!

 Ze względu na rozwijającą się falę zakażeń COVID organizatorzy zmieniają formułę Seminarium Nouages „Fiksacja i powtórzenie” 12 – 13 .02.2022

ze stacjonarnej na ONLINE via ZOOM!

W związku z tym zmianie uległy ramy czasowe seminarium oraz opłaty.

 

Koła Warszawskie i Krakowskie Psychoanalizy

NEW LACANIAN SCHOOL

zapraszają osoby uczestniczące w pracach Kół na polu psychoanalizy lacanowskiej*

na

 XIV Seminarium Nouages

które odbędzie się w dniach 12 – 13 lutego 2022

ONLINE – ZOOM

Seminarium będzie tłumaczone konsekutywnie z języka angielskiego

 

 

 

 

PROGRAM SEMINARIUM

Dzień I

 12 lutego 2022 (sobota)

 „FIKSACJA I POWTÓRZENIE” – ku Kongresowi NLS

10.30 – 11.00 – możliwość logowania się na platformę ZOOM

11.00 – 11.10 – wprowadzenie – Danuta Heinrich

SESJA I

Moderator: Danuta Heinrich
11.10 – 12.10 – teoretyczne wprowadzenie do problematyki kongresu „What fixes what repeats” – Joanne Conway
12.10 – 12.50 – prezentacja przypadku klinicznego „Language treats Jouissance”- Alan Rowan
12.50 – 13.00 – komentarz Olga Sakson-Obada
13.00 – 13.30 – dyskusja

13.30 – 14.30 – przerwa obiadowa

SESJA II

Moderator: Arkadiusz Garczyński
14.30 – 14.50 – prezentacja przypadku klinicznego „Nie bądź jak ojciec”

– Małgorzata Ławniczek
14.50 – 15.00 – komentarz – Agnieszka Kurek

15.00  – 15.30 – dyskusja

15.30 – 15.40 – przerwa kawowa

SESJA III

Moderator: Tomasz Gajda
15.40 – 16.00 – prezentacja przypadku klinicznego „Jedna”- Barbara Kowalów
16.00 – 16.10 – komentarz – Alina Henzel-Korzeniowska
16.10 – 16.40 – dyskusja
16.40 – zakończenie – Joanne Conway, Alina Henzel-Korzeniowska, Danuta Heinrich

Dzień II

13 lutego 2022 (niedziela)

 „KWESTIE SZKOŁY”

ONLINE – ZOOM

Wydarzenie otwarte dla wszystkich zainteresowanych

 

Moderator: Bożena Narzymska

10.00 – 10.30 – możliwość logowania się na platformę ZOOM

10.30 – 13.30 – “Psychoanaliza czysta i psychoanaliza stosowana do terapeutyki: ich wzajemna artykulacja i jej konsekwencje”

Wprowadzenie – Joanne Conway
Dyskusję poprowadzą Janusz Kotara, Sebastian Godlewski i Arkadiusz Garczyński

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

kontakt@jlacan.org
w odpowiedzi, w przeddzień seminarium, otrzymają Państwo link do logowania się na platformę Zoom

Opłatę prosimy wnieść na konto: 54 1140 2004 0000 3302 7904 4479

z dopiskiem „Seminarium Nouages”

Całe seminarium – 150 zł; 120 zł (członkowie KW i KK);

Drugi dzień „ Kwestie Szkoły”– 50 zł

(Prosimy o podanie danych do faktury na adres skarbnik@jlacan.org) 

Osobom, które wniosły opłaty za seminarium stacjonarne zostanie zwrócona różnica w cenie.  

* Osoby spoza Kół, proszone są o zgłoszenie swojej chęci udziału w seminarium do organizatora – Koła Warszawskiego Psychoanalizy NLS (kontakt@jlacan.org).

Pod uwagę będą brane przede wszystkim:

– praca z pacjentem;

– uczestniczenie w seminariach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Koła;

– własna psychoanaliza w orientacji lacanowskiej u analityka ze środowiska Koła Warszawskiego lub Krakowskiego NLS;

– omawianie pacjentów u psychoanalityka Koła Warszawskiego lub Krakowskiego NLS;

– praca w kartelu lub grupie pracy w ramach Kół.