LABO-20 Lektura IV Seminarium Jacques’a Lacana

Data i czas
Data: 19.02.2023
Czas: 17:00 - 20:00


Laboratoria Psychoanalityczne

on-line ! 

 LABO-20

odbędzie się w niedzielę

19 lutego 2023

w godzinach 17:00 – 20:00 

 

 

 

 

 

Kontynuujemy czytanie lektury IV Seminarium Jacques’a Lacana La relation d’objet.

 

Podczas LABO-20, w oparciu o rozdz. XIV pt. “Znaczący w realnym” i rozdz. XV pt. “Do czego służy mit”, nasza praca zasadniczo będzie się toczyć wokół struktury i funkcji fobii. Kontynuując swoje opracowanie fazy preedypalnej, poprzedzającej wybuch fobii u małego Hansa, Lacan w ramach swojej work in progress postawi zupełnie nowe pytanie o pozycję dziecka w pragnieniu matki, rozwijając przed swoimi słuchaczami/czytelnikami kwestię tego, czy jest ono metaforą jej miłości do mężczyzny czy też metonimią jej pragnienia fallusa. Kolejne novum jakie Lacan wprowadzi, to układanie fobii małego Hansa w ścisłym powiązaniu ze strukturą i funkcją mitu tak jak zostało to opracowane przez antropologię strukturalną Levi-Straussa.  

Spotkanie poprowadzą: Jakub Wojnarowski, Borys Szumański i Janusz Kotara.

 

 

(Posługujemy się oficjalnym wydaniem Seminarium IV Relation d’objet, opracowanym przez J-A. Millera, wydawnictwo Seuil).

 

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysyłać na adres:

kontakt@jlacan.org
w odpowiedzi, w przeddzień seminarium, otrzymają Państwo link do logowania się na platformę Zoom.

Opłatę prosimy wnieść do czwartku 16.02.2023

na konto: 54 1140 2004 0000 3302 7904 4479

z dopiskiem „LABO-20”

40 zł;

30 zł (członkowie KW i KK);

20 zł (studenci)

(Prosimy o podanie danych do faktury na adres: skarbnik@jlacan.org)

 

Kolejne spotkania LABO odbędą się w terminach:

12.03.2023 – LABO-21

2.04.2023 – LABO-22

23.04.2023 – LABO-23

14.05.2023 – LABO- 24

4.06.2023 – LABO-25

ZAPRASZAMY !