LA PASSE w naszej Szkole ŚWIADECTWO FLORENCJI SHANAHAN Warszawa

Data i czas
Data: 02.10.2021
Czas: 00:00


KOŁA WARSZAWSKIE I KRAKOWSKIE PSYCHOANALIZY

NEW LACANIAN SCHOOL

zapraszają

na świadectwo PASS

Florencji Shanahan

pt.

„Letters”

które odbędzie się

2 października 2021 (sobota)

 w Warszawie

przy ul. Nowy Świat 49

w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

w godzinach 11:00 – 18:00

Seminarium będzie tłumaczone konsekutywnie z języka angielskiego na język polski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florencja Shanahan – jest psychoanalitykiem AE, członkiem ICLO – NLS, członkiem NLS (w latach 2012 – 2016 pełniła tam funkcję sekretarza), członkiem World Association of Psychoanalysis. Współredagowała czasopisma The Lacanian Review, Scriobh, Hurly-Burly, Lacune.  

Nominowana na Analityka Szkoły (AE) przedstawi świadectwo własnego doświadczenia analizy i przejścia przez procedurę Pass, którą Lacan wynalazł aby ustalić czy analizant doprowadził swoją analizę do końca.

 Świadectwa Pass dają nam unikalny wgląd we współczesną praktykę psychoanalizy i w to co jest stawką w formowaniu analityka w orientacji lacanowskiej.

 

PROGRAM 

Sesja I 

10.30 – 11.00: rejestracja 

Pass w naszej Szkole

11.00 – 11.05: powitanie i wprowadzenie – Danuta Heinrich

11.05 – 11.30: „Czym jest Pass w naszej Szkole?”

                     – Arkadiusz Garczyński, Danuta Heinrich

11.30 – 12.30: „LETTERS” – świadectwo Pass Florencji Shanahan

12.30 – 14.00: Wprowadzenie do dyskusji

                    – Małgorzata Ławniczek, Bożena Narzymska

                    – Dyskusja

14.00 -15.30 przerwa na obiad

Sesja II  

Prezentacja przypadków klinicznych 

15.30 – 16.30: – Małgorzata Gorzula

                    – Komentarz Florencji Shanahan

                    – Dyskusja 

16.30 – 16.45: przerwa kawowa

16.45 – 17.45: – Sebastian Godlewski

                    –  Komentarz Florencji Shanahan

                    –  Dyskusja

17.45 –  zakończenie – Danuta Heinrich

 

 

Ze względu na obowiązek zapewnienia uczestnikom seminarium bezpieczeństwa w trakcie epidemii SARS-CoV-2 prosimy o rejestrację oraz płatności online.

kontakt@jlacan.org 

Opłatę proszę wnieść na konto:

54 1140 2004 0000 3302 7904 4479

z dopiskiem „Seminarium Florencji Shanahan”

140 zł; 120 zł (członkowie KW i KK); 70 zł (studenci) 

(Prosimy o podanie danych do faktury!)

 

ZAPRASZAMY!

Informacja dotycząca COVID-19

W związku z sytuacja epidemiologiczną organizatorzy zobowiązują się do zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich uczestników spotkania. Tym samym będą wdrażane wszystkie niezbędne procedury dotyczące COVID-19.