Kształcenie

Zasady kształcenia

Zasady kształcenia psychoanalityka   Koło Warszawskie Psychoanalizy będąc afiliowanym przy New Lacanian School (Nowej Szkole Lacanowskiej) i należąc do AMP zajmuje się kształceniem ściśle według zasad Szkoły. I. Szkoła funkcjonuje bez standardów, ale nie bez zasad sformułowanych przez Jacques’a Lacana.Kształcenie psychoanalityka było dla Lacana kluczową kwestią przez 30 lat jego nauczania i kwintesencją samej psychoanalizy. […]

Kształcenie

Ramowy program kształcenia Koła Warszawskiego

    Ramowy program kształcenia Koła Warszawskiego Psychoanalizy New Lacanian School Kształcący się KW prowadzi kształcenie jedynie swoich członków. O przyjęciu członka do Koła Warszawskiego, na podstawie rekomendacji Zarządu KW, zawsze decyduje Zarząd NLS w ramach procedury przyjęcia.Dla każdego członka KW, w logice poszczególności jego podmiotowego pragnienia, w kolejnych latach, owo kształcenia zmienia swój charakter. […]

Kształcenie

Podstawy zasad etycznych Koła Warszawskiego

  Podstawy zasad etycznych Koła Warszawskiego Psychoanalizy New Lacanian School PREAMBUŁA Koło Warszawskie jest afiliowane przy Nowej Szkole Lacanowskiej (NLS), która wchodzi w skład Światowego Stowarzyszenia Psychoanalizy (AMP). AMP zrzesza organizacje działające w Polu Freudowskim – polu psychoanalizy, będącym podstawą Szkoły założonej przez Jacques’a Lacana.     Koło Warszawskie Psychoanalizy NLS jest osadzone w strukturze Szkoły, której […]