Struktury podmiotu

Nerwica histeryczna

SEMINARIUM z cyklu STRUKTURY PODMIOTU W KLINICE PSYCHOANALITYCZNEJ   Tytuł: NERWICA HISTERYCZNAProwadzenie: LAURE NAVEAU I PIERRE NAVEAUData: 25 PAŹDZIERNIKA 2014Miejsce: WARSZAWA, ul. Krakowskie Przedmieście 1, sala nr 6, (Siedziba Instytutu Filologii Klasycznej UW)Odpłatność: 150 zł, członkowie Kół 120 zł, studenci 70 zł   Sprawozdanie z seminarium W ramach małego cyklu seminariów zatytułowanego Struktury podmiotu w […]

Spotkania kliniczne

Czym są spotkania kliniczne

Spotkania kliniczne   Spotkania kliniczne wpisują się w trójczłonowy system kształcenia psychoanalityków. Są one formą pracy w grupie nad fragmentami własnej pracy klinicznej poszczególnych członków Koła. Przedstawienie własnej pracy wobec tych, którzy mogą ją dyskutować opierając się ściśle na teoretycznych podstawach, jest pomocne w wypracowywaniu strategii i taktyki odnośnie każdego przypadku. Od 1999 roku w […]

Platforma pracy

Platforma pracy 2008 – 2010

Nowa formuła pracy – platforma II   Koło Warszawskie NLS ponownie uruchamia platformę pracy adresowaną do osób, nie będących członkami Koła, zainteresowanych psychoanalizą i wspólną pracą nad tekstami Freuda i Lacana. Formuła pracy nie ulega zmianie, toteż odwołując się do idei, która nam przyświecała od samego początku, kładziemy ponownie akcent na sformułowanie „wspólna praca”, „jako […]

Psychoanaliza stosowana

Czym jest psychoanaliza stosowana

Czym jest psychaoanaliza stosowana W Akcie Fundacji Szkoły (opublikowanym w Télévision, pierwszy raz w 1974 roku) Lacan użył terminu psychoanaliza stosowana, by określić jedną z trzech sekcji, których istnienie miało na samym wstępie podkreślić założenie o braku hierarchizacji Szkoły oraz wskazać nacisk na takie jej funkcjonowanie, które nabiera swojej struktury wraz z rozwojem psychoanalitycznego doświadczenia. […]