Seminaria Nouages Kuriery / Archiwum

Kurier nr 144 XIII Seminarium Nouages

Krakowskie Koło Psychoanalizy NLS
oraz
Koło Warszawskie Psychoanalizy NLS
zapraszają do  udziału w

XIII Seminarium Nouages
online via zoom
pt. “Co nazywamy wydarzeniem w ciele?”

5 – 6 grudnia 2020

Prowadzenie Daniel Roy

Z udziałem Luc Vander Vennet

Zgłoszenie na seminarium w terminie do 3 grudnia na adres:
kolokrakowskie@poczta.onet.pl

Opłata prosimy wnieść na konto Koła: 14124014311111000010465486
z opisem: „Seminarium Nouages 5-6 grudnia 2020”
120 zł członkowie Koła Krakowskiego i Warszawskiego NLS
150 zł sympatycy
70 zł studenci

Na seminarium zapraszamy Sympatyków którzy spełniają choć jeden z poniższych warunków:

* Uczestniczą w regularnych seminariach Koła oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Koło

* Mają własną psychoanalizę w orientacji lacanowskiej u analityka ze środowiska Koła Krakowskiego NLS lub Warszawskiego Koła NLS

* Korzystają z regularnej superwizji u psychoanalityka  Koła Krakowskiego lub Koła Warszawskiego

* Pracują w kartelu NLS

Program seminarium

5 grudnia – sobota

Sesja I
9.30 – 10.00:  rejestracja
10.00 -10.10:  wprowadzenie – Alina Henzel-Korzeniowska
10.10 -10.30:  I interwencja Daniel Roy
10.30- 11.30:  przypadek kliniczny Luc Vander Vennet, komentarz Barbara Kowalów
11.30 – 12.00: dyskusja
12.00- 12.10:  interwencja teoretyczna Małgorzata Gorzula

12.10- 12.30: przerwa kawowa

Sesja II
12.30 -13.00: II interwencja Daniel Roy
13.00 -13.30: przypadek kliniczny Małgorzata Ławniczek, komentarz Tomasz Gajda
13.30 – 14.00: dyskusja
14.00 – 14.10: interwencja teoretyczna – Antoni Grzybowski

14.10- 15.00 – przerwa na lunch

Sesja III:
15.00 -15.30:  III interwencja Daniel Roy
15.40 -16.10:  przypadek kliniczny Janusz Kotara, komentarz Olga Sakson-Obada
16.10 -16.40:  dyskusja
16.40 -17.00:  konkluzja: Daniel Roy, Danuta Heinrich, Alina Henzel-Korzeniowska

6 grudnia – niedziela

Sesja I: Psychoanaliza stosowana, miejsce psychoanalizy w instytucji

10.00 -10.20: refleksja z pracy w szpitalu: Bożena Narzymska, Arkadiusz  Garczyński
10.20 -11.15: dyskusja

11.15 -11.30 przerwa kawowa

Sesja II:  À propos AMP Szkoła Jedna
11.30 -11.50:  Refleksja w oparciu o tekst “Deklaracja Szkoła Jedna: Alina Henzel-Korzeniowska i Sebastian Godlewski
11.50 -12.40:  Dyskusja
12.40 -12.50:  Zakończenie
Tłumaczenie seminarium: Maryla Zaborska

Daniel Roy jest psychoanalitykiem w stopniu A.M.E., psychiatrą, uczy w Sekcji Klinicznej w Bordeaux, pełni funkcję v-ce prezydenta CE New Lacanian School.

Luc Vander Vennet jest  psychoanalitykiem w stopniu A.M.E., członkiem Kring voor Psychoanalyse van de NLS, psychologiem (licencja psychologa klinicznego -Université de Gand), uczy w Programma Psychoanalytische Kliniek.