Sprawozdania Seminaria Nouages

IX Seminarium Nouages


IX SEMINARIUM NOUAGES

Wokół nieświadomego. Miejsce i interpretacja formacji nieświadomego w kuracjach psychoanalitycznych

28 stycznia 2017

Poznań, pl. Wolności 19 (Biblioteka Raczyńskich)

PROGRAM

10:30 – 11:00 rejestracja

11:00 – 11:05 otwarcie

11:05 – 12:30 seminarium wprowadzające: Frank Rollier (NLS, ECF)  “Nieświadome, żyjące. Odkrycie w analizie oraz wir kartelu”

12:30 – 14:00 pierwsza część kliniczna  moderator: Janusz Kotara (KWP). Prezentacja przypadków: Pamela King (NLS), Alina Henzel-Korzeniowska (KKP)

14:00 – 15:30 przerwa obiadowa

15:30 – 17:00 druga część kliniczna  moderator: Olga Sakson-Obada (KWP). Prezentacja przypadków: Luc Vander Vennet (KvP), Bożena Narzymska (KWP)

17:00 – 17:30 przerwa kawowa

17:30 – 18:15 dyskusja wokół tekstu Lili Mahjoub “Wokół nieświadomości. Argument”. Interweniujący: Agnieszka Chojnowska (KKP), Małgorzata Gorzula (KKP), Grażyna Barankiewicz-Skibińska (KWP), Sebastian Godlewski (KWP)

18:15 – 18:30 podsumowanie

SPRAWOZDANIE

W dniu 28 stycznia 2017 roku odbyło się IX Seminarium Nouages. Tym razem spotkaliśmy się w Poznaniu. Za sprawą idei „wiązania” wydarzenie współorganizowane przez Koła Krakowskie i Warszawskie włączyło do pracy osoby z Francji i Belgii.
Gościliśmy Franka Rollier, Pamelę King oraz Luc’a Vander Venneta. Intensywny dzień pracy wypełniły wystąpienia teoretyczne oraz przedstawienia przypadków.
Frank Rollier przedstawił koncept nieświadomego posługując się pewną opozycją między „niespodzianką prawdy”, a „znaleziskiem” (trouvaille). Posługując się odniesieniami do rejestru realnego, prelegent podkreślił różnicę dzielącą psychoanalizę i psychoterapię oraz użył pojęcia „dziury” jako klamry do drugiej części wystąpienia, poświęconej kartelowi. Funkcja +1 jako „ubogiego lidera” działającego z pozycji dziury niż wiedzy, ma wytwarzać swoisty wir organizujący wokół siebie pracę kartelu.
Następnie Pamela King, Alina Henzel-Korzeniowska, Luc Vander Vennet oraz Bożena Narzymska przedstawili swoją pracę kliniczną. Prezentowane przypadki pozwoliły uchwycić momenty pojawiania się znaczących „uderzających” w ciało, stabilizujące działanie syntomu oraz wagę, czasem brawurowych, interwencji. Po każdym wystąpieniu wywiązywała się gorąca dyskusja, pogłębiająca różne aspekty kliniczne pracy.
Na koniec powróciliśmy do refleksji nad nieświadomym. Inspiracją stał się tekst Lilli Mahjoub – argumenty do zbliżającego się Kongresu w Paryżu. Agnieszka Chojnowska, Małgorzata Gorzula, Grażyna Barankiewicz-Skibińska oraz Sebastian Godlewski podzielili się swoimi impresjami po lekturze tekstu. Jeszcze raz okazało się jak elastycznie i wielowymiarowo Lacan definiował  to pojęcie na przestrzeni lat swojego nauczania.
Można stwierdzić, że ta pracowita sobota wiele wniosła w indywidualne przygotowania do Kongresu, kolejny raz pokazała pewną uniwersalność kliniki analitycznej ponad podziałami geograficznymi. Z niecierpliwością czekamy na następne, podobne wydarzenia.

Sebastian Godlewski