Dzieła Lacana

Seminarium I. Pisma techniczne Freuda

Seminarium Jacques’a Lacana, z lat 1953–54, zatytułowane Pisma techniczne Freuda, jest jego pierwszym oficjalnym Seminarium wygłaszanym do szerokiego audytorium, gromadzącego się w auli Szpitala św. Anny w Paryżu. Formuła, którą Lacan przyjął, to – idąc za jego słowami – detaliczne komentowanie tekstów Freuda. Towarzyszy temu surowa krytyka wszelkich impasów, wynaturzeń i chybionych konceptów innych autorów skupionych zwłaszcza wokół psychoanalizy ego. Lacan uznaje to za konieczne; pozwala mu to – w duchu jego „powrotu do Freuda” – przygotować bazę dla swojego nowatorskiego opracowania takich konceptów Freudowskiej psychoanalizy jak: przeniesienie, opór, narcyzm pierwotny, narcyzm wtórny, ja idealne, Ideał-ja, nad-ja, interpretacja, miejsce i funkcja analityka itp. W samym centrum tego opracowania stoi topika Wyobrażeniowego oraz funkcja trzech zasadniczych rejestrów struktury podmiotu: Realnego, Symbolicznego i Wyobrażeniowego. Cel, który sobie Lacan przy tym stawia, to wyrwać samą psychoanalizę z sideł relacji dualnej, uczynić Freudowskie koncepty operatywnymi w codziennej praktyce klinicznej oraz sprawić, by przekazywanie psychoanalizy – jako teorii tej praxis, którą zawdzięczamy Freudowi – miało rangę prawdziwego nauczania.

Seminaria Lacana stanowią do dziś jedne z najważniejszych prac w historii psychoanalizy. Kontrowersyjne i fascynujące, są zapisem zarówno oryginalnego przemyślenia samych podstaw nauki Freuda, jak i bezkompromisowego zmagania się z fundamentalnymi pytaniami stawianymi przez filozofię – o granice poznania i myślenia, istotę etyki i ludzką kondycję.

 

SPIS TREŚCI

Otwarcie Seminarium

MOMENT OPORU

 1. Wprowadzenie do komentarzy na temat pism technicznych Freuda
 2. Pierwsze wystąpienia w kwestii oporu
 3. Opór i obrony
 4. Ja i inny
 5. Wprowadzenie i odpowiedź na referat Jeana Hyppolite’a o Verneinung Freuda
 6. Analiza dyskursu a analiza ja

TOPIKA WYOBRAŻENIOWEGO

 1. Topika wyobrażeniowego
 2. Wilk! Wilk!
 3. O narcyzmie
 4. Dwa narcyzmy
 5. Ideał ja i ja idealne
 6. Zeitlich-Entwickelungsgeschichte

POZA PSYCHOLOGIĄ

 1. Przeskakiwanie pragnienia
 2. Fluktuacje libido
 3. Jądro wyparcia
 4. Pierwsze wystąpienia poświęcone Balintowi
 5. Relacja z obiektem a relacja międzypodmiotowa
 6. Porządek symboliczny

MÓWIENIE W PRZENIESIENIU

 1. Twórcza funkcja mówienia
 2. De locutionis significatione
 3. Prawda wyłania się z pomyłki
 4. Koncept analizy

Wszystkie pozycje można nabyć w dystrybucji PWN