Pisma Szkoły

Psychoanalytical Notebooks nr 17

Wydany w marcu 2008 numer 17 PN obraca się wokół przeniesienia, kluczowego, wręcz jednego z czterech fundamentalnych pojęć psychoanalizy, jej paradoksów i efektów terapeutycznych, jej klinice w nerwicy i psychozie, wreszcie jej działaniu w instytucji i w prywatnej praktyce. Numer ten zawiera też szereg prezentacji z konferencji w Londynie w czerwcu 2007 roku na temat The Science, The State and the Discourse of Psychoanalysis, na której z niezwykłym rygorem i precyzją formowała się praca nad logiką lacanowskiego dyskursu w celu umiejscowienia nauki i Państwa jako dwóch nieodłącznych partnerów działających na rzecz usunięcia podmiotowości i pragnienia z relacji międzyludzkich.

Kolejny, 18 numer PN, będzie poświęcony nerwice obsesyjnej.

Ten, jak i większość numerów wydanych na przestrzeni ostaniej dekady, jest dostępny na www.londonsociety-nls.org.uk lub na spotkaniach Kół Warszawskiego i Krakowskiego w Polsce.

Bogdan Wolf