Pisma Szkoły

Psychoanalytical Notebooks nr 16

Numer 16 pisma, z maja 2007, poświęcony był regulacji i ewaluacji – Regulation and Evaluation, dwa kluczowe znaczące w trwających od lat próbach rządów wielu krajów europejskich odgórnego, to znaczy zewnętrznego uregulowania terapii mówiących w ogóle, a psychoanalizy w szczególności. Numer ten zawiera niezwykle bogate i różnorodne spektrum głosów krytyki wyszczególniających i uzasadniających, każda inaczej, dlaczego nie jest ani możliwe ani pożądane dokonanie standaryzacji praktyki psychoanaliza, która jest przede wszystkim praktyką nieświadomego w przeniesieniu.

Ten, jak i większość numerów wydanych na przestrzeni ostatniej dekady, jest dostępny na www.londonsociety-nls.org.uk lub na spotkaniach Kół Warszawskiego i Krakowskiego w Polsce.

Bogdan Wolf

 

CONTENTS

LACANIAN ORIENTATION

Jacques-Alain Miller – The Era of the Man without Qualities

EVALUATION

Eric Laurent – Blog-Notes: The Psychopathy of Evaluation
Guillaume Le Blanc – The Unevaluable: The Timeliness of Canguilhem
François Sauvagnat – Current State of ‘Evidence-Based Medicine’
Natalie Charraud – A Passion for the Dice, the Other Side of Statistics
Vincent Dachy  – Being by Numbers
Hélène Deltombe – CBT and the Rejection of the Unconscious
Véronique Mariage – CBT’s hold over Children’s Speech

REGULATION

Daniel Roy – “In the Course of Events Everything will become Clear”
Gerard Wajcman – The Extortion of the Intimate
Philippe la Sagna – On the Public Utility of Psychoanalysis
Julia Evans – Well-Being and Happiness

THE PASS

Miquel Bassols – The Future of the Pass
Marie-Hélèn Brousse – Love of the Sinthome vs a Hatred of Difference
Marie-Hélène Roch – The Psychoanalytic Act and its Paradoxes

LETTERS

Penny Georgiou – Letter to Skills for Health, DoH from LS-NLS
Roger Litten – Letter to Skills for Health, DoH from ALP