Pisma Szkoły

Psychoanalytical Notebooks nr 1

Psychoanalytical Notebooks

Psychoanalytical Notebooks jest psychoanalitycznym pismem Londyńskiego Towarzystwa NLS, The London Society of the New Lacanian School. Wychodzi dwa razy w roku od 1998 roku, a w listopadzie tego, 2008 roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Od początku swego symbolicznego istnienia PN jest dedykowane kluczowym i bieżącym problemom psychoanalizy orientacji lacanowskiej. Choć wydawane w Londynie jego deseminacja sięga wszystkich kontynentów, czyniąc je dostępnym nie tylko w krajach angielsko-języcznych, ale też dla tych, którzy posługują się angielskim. Polskim czytelnikom pismo to znane jest od samego początku, od pierwszego numeru poświęconego Symptomowi. PN jest wehikułem rozwoju i przemian toczących się w pracy w lacanowskiej szkole, znakiem trwającej tam debaty i miejscem jej polemik. Poszczególne wydania w dużej mierze składają się z przekładów najbardziej wpływowych i interesujących tekstów analityków szkoły lacanowskiej z Francji, Hiszpanii, Belgii, Ameryki Południowej, Włoch, Grecji i innych oraz z prac powstałych w oryginale. Dotychczas tematyka pisma dotknęła takich kwestii z kliniki i teorii psychoanalitycznej jak interpretacja, nieświadomy, miłość, fantazmat, kastracja, percepcja, kształcenie analityczne, seksualność i seksuacja, klinika psychoz,trwoga i pragnienie, praca Lacana nad Joycem, imiona ojca, przeniesienie i inne.

Bogdan Wolf