Program pracy

Program 2011 – 2012

Program pracy

Koła Warszawskiego Psychoanalizy New Lacanian School

na rok 2011-2012

 

Seminaria, Kongresy, Konferencje, Wykłady

10 – 11 września 2011, Palermo
Temat: Przedstawianie przypadku
Prowadzenie: Riccardo Carrabino
Spotkanie w ramach: Klinika psychoanalityczna – podążając za Lacanem

22 – 23 października 2011, Warszawa
Temat: Czytanie symptomu
Prowadzenie: Anne Lysy, Dominique Holvoet
Spotkanie w ramach: V Seminarium Nouages

5 listopada 2011, Kraków
Temat: Dwie strony symptomu: sens i jouissance
Prowadzenie: Esthela Solano-Suarez
Spotkanie w ramach: XVII Seminarium NLS

4 – 5 lutego 2012, Palermo
Temat: Interpretacja i powtórzenie w klinice: topologia wstęgi Moebiusa
Prowadzenie: Riccardo Carrabino
Spotkanie w ramach: Klinika psychoanalityczna – podążając za Lacanem

3 – 4 marca 2012, Warszawa (SEMINARIUM ODWOŁANE !!!)
Temat: Problematyka symptomu w pięciu „wielkich analizach” Freuda
Z udziałem: Geert Hoornaert oraz członkowie KW
Spotkanie w ramach: Seminarium Koła Warszawskiego

31 marca 2012, Warszawa
Temat: Kierowanie kuracją
Prowadzenie: Vicente Palomera
Spotkanie w ramach: Lektura Pism Lacana

12 – 13 maja 2012, Poznań
Temat Odczytui: Fenomeny cielesne i praktyka psychoanalityczna
Temat Seminarium: Psychoanaliza z dziećmi: konieczność symptomu
Prowadzenie: Patrick Monribot
Spotkanie w ramach: Konferencja na UAM oraz XVIII Seminarium NLS

2 – 3 czerwca 2012, Kraków
Temat: Czym jest symptom w psychoanalizie
Spotkanie w ramach: II Dni Naukowe Kół Warszawskiego i Krakowskiego NLS

4 – 6 czerwca 2012, Warszawa
Temat: Kobieta nie istnieje. Czy to jest w całości prawdą? Realne. Rzeczywistość. Prawo.
Prowadzenie: Riccardo Carrabino
Spotkanie w ramach: Lektura Seminariów Lacana

16 – 17 czerwca 2012, Tel Aviv
Temat: Czytanie symptomu
Spotkanie w ramach: X Kongres NLS

 

Cykl seminariów
przygotowujących do X Kongresu NLS
Tel Aviv, 16–17. 06. 2012

„Czytanie symptomu”

***

„Znaczący i litera w symptomie”
(seminarium podstawowe godz. 11-13.30)

Lektura tekstów z bibliografii kongresowej
(seminarium wprowadzające godz. 13.45-14.45)

15. 10. 2011 (sobota), Poznań,
Temat: Nieświadomość freudowska i symptom
Prowadzenie: Barbara Kowalów, Janusz Kotara
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27

20. 11. 2011 (niedziela), Poznań,
Temat: Przyczyna symptomu
Prowadzenie: Barbara Kowalów, Janusz Kotara
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27

10. 12. 2011 (sobota), Poznań,
Temat: Sens i znaczenie symptomu
Prowadzenie: Barbara Kowalów, Janusz Kotara
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27

07. 01. 2012 (sobota), Warszawa,
Temat: Symptom jako przekaz
Prowadzenie: Barbara Kowalów, Janusz Kotara
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytut Filologii UW, ul. Krak. Przedmieście 1, sala 6

25. 02. 2012 (sobota), Warszawa,
Temat: „Formalne opakowanie” symptomu. Varité symptomu
Prowadzenie: Barbara Kowalów, Janusz Kotara
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytut Filologii UW, ul. Krak. Przedmieście 1, sala 6

25. 03. 2012 (niedziela), Poznań,
Temat: Jouissance w symptomie
Prowadzenie: Barbara Kowalów, Janusz Kotara
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27

15. 04. 2012 (niedziela), Warszawa,
Temat: Litera w symptomie. Littoral, Litturater
Prowadzenie: Barbara Kowalów, Janusz Kotara
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytut Filologii UW, ul. Krak. Przedmieście 1, sala 6

19. 05. 2012 (sobota), Warszawa,
Temat: Symptom na końcu analizy. Psychoanaliza jako symptom
Prowadzenie: Barbara Kowalów, Janusz Kotara
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytut Filologii UW, ul. Krak. Przedmieście 1, sala 6

Spotkania kliniczne
(zarezerwowane dla członków Koła godz. 15.00-17.00)