Program pracy

Program 2009 – 2010

Program pracy

Koła Warszawskiego Psychoanalizy Szkoły Europejskiej  Psychoanalizy

na rok 2009-2010

 

Seminaria, Kongresy, Konferencje, Wykłady

3-4 października 2009, Palermo
Temat: Podmiot, Realne, Synthom: za pomocą węzła boromejskiego
Prowadzenie: Riccardo Carrabino
Spotkanie w ramach: Klinika psychoanalityczna – podążając za Lacanem

24-25 października 2009, Warszawa
Temat: Instancja litery w nieświadomości freudowskiej
Prowadzenie: François Leguil
Spotkanie w ramach: Lektura pism Lacana

12-13 grudnia 2009, Warszawa
Temat: Córka, matka, kobieta w XXI wieku
Prowadzenie: Marie-Hélène Brousse
Spotkanie w ramach: XIII Seminarium NLS

23-24 stycznia 2010, Poznań
Temat: Problematyka relacji terapeutycznej oraz interpretacji w klinice psychoz
Prowadzenie: Pierre Naveau
Spotkanie w ramach: Lektura pism Lacana

20 marca 2010, Kraków (TERMIN DO POTWIERDZENIA)
Temat: Psychoterapia i psychoanaliza
Spotkanie w ramach: Konferencja współorganizowana z Kołem Krakowskim ESP

27 marca 2010, Poznań
Temat: Córka, matka, kobieta w XXI wieku
Prowadzenie: Anne Lysy
Z udziałem: Diany Bergovoy (GIEP, Izrael)
Spotkanie w ramach: III Seminarium Nouages

10-11 kwietnia 2009, Palermo
Temat: Podmiot, Realne, Synthom: za pomocą węzła boromejskiego
Prowadzenie: Riccardo Carrabino
Spotkanie w ramach: Klinika psychoanalityczna – podążając za Lacanem

26-30 kwietnia 2010, Paryż
Temat: Pozory i synthome
Spotkanie w ramach: VII Kongres AMP

15-16 maja 2010, Kraków
Temat seminarium: Różnica płci

Temat konferencji: Seksualność w dobie dzisiejszej
Prowadzenie: Patrick Monribot
Spotkanie w ramach: XIV Seminarium NLS

12-13 czerwca, Warszawa
Temat: Kobieta, symptom, rodzina
Spotkanie w ramach: XIV Dni Naukowe Koła Warszawskiego

14-16 czerwca 2010, Warszawa
Temat: Podmiot i Inny: powiązanie miłością czy trwogą?
Prowadzenie: Riccardo Carrabino
Spotkanie w ramach: Promocja dzieł Lacana

26-27 czerwca, Genewa
Temat: Córka, matka, kobieta w XXI wieku
Spotkanie w ramach: VIII Kongres NLS

Tematy niektórych spotkań, jak również dokładne dane adresowe miejsc spotkań będą sukcesywnie podawane w kolejnych Kurierach

 

Cykl seminariów
przygotowujących do VIII Kongresu NLS
Genewa, 26-27. 06. 2010.

 „Od trójkąta wyobrażeniowego do trójkąta edypalnego”
spotkania otwarte  w godz. 11.00-13.45

Bibliografia:
Jacques Lacan, Seminarium IV, La relation d’objet, rozdziały: 1,2,3,4,5,9,10,11,12,13.
Jacques Lacan, Seminarium V, Les formations de l’inconscient, rozdziały: 8,9,10,11.

Terminy i zakres tematyczny spotkań otwartych:

26. 09. 2009, Poznań, Seminarium IV, rozdz. 1,2
prowadzenie: Janusz Kotara
siedziba Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27

22. 11. 2009, Warszawa, Seminarium IV, rozdz. 2,3
prowadzenie: Janusz Kotara, Agnieszka Kurek
siedziba Instytut Filologii UW, ul. Krak. Przedmieście 1

05. 12. 2009, Poznań, Seminarium IV, rozdz. 5,9
prowadzenie: Agnieszka Kurek, Grażyna Skibińska
siedziba Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27

09. 01. 2010, Warszawa, Seminarium IV, rozdz. 10,11
prowadzenie: Grażyna Skibińska
siedziba Instytut Filologii UW, ul. Krak. Przedmieście 1

28. 02. 2010, Warszawa, Seminarium IV, rozdz. 12,13,
prowadzenie:
siedziba Instytut Filologii UW, ul. Krak. Przedmieście 1

28. 03. 2010, Poznań, Seminarium V, rozdz. 8,9,
prowadzenie: Barbara Kowalów
siedziba Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27

??. 05. 2010, Poznań, Seminarium V, rozdz. 10,11,
prowadzenie: Barbara Kowalów
siedziba Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27

Nazwiska osób prowadzących seminaria jak również dokładne dane adresowe miejsc spotkań będą podawane sukcesywnie w kolejnych Kurierach Koła Warszawskiego.

 

***

Lektura pism Lacana „Uwagi ukierunkowujące na Kongres o seksualności kobiecej” – spotkania zarezerwowane dla członków Koła w godz. 14.15-15.45.

Spotkania kliniczne – spotkania zarezerwowane dla członków Koła w godz. 16-18.

 

Grupy pracy

Platforma II
Jacques Lacan, Seminarium X, L’angoisse – Warszawa,
grupa zamknięta, drugi rok pracy

Terminy spotkań 2009-2010:
27 września, 17 października, 28 listopada, 19 grudnia, 16 stycznia, 27 luty, 20 marca, 18 kwietnia, 22 maja, 19 czerwca.

Platforma III
Od nieświadomości freudowskiej do podmiotu nieświadomości Lacana – Warszawa,
grupa otwartata, pierwszy rok pracy

Terminy spotkań 2009-2010:
27 września, 17 października, 28 listopada, 19 grudnia, 16 stycznia, 27 luty, 20 marca, 18 kwietnia, 22 maja, 19 czerwca.