Sprawozdania Kongresy AMP

II Kongres AMP – Buenos Aires 2000

 

 


 

SPRAWOZDANIE

 

II Kongres AMP

XI Międzynarodowe Spotkania Pola Freudowskiego

Buenos Aires, 13-17 lipca 2000

W dniach od 13 do 17 lipca odbyły się dwa międzynarodowe spotkania psychoanalityczne w Buenos Aires, w Argentynie. Pierwsze z nich było spotkaniem członków Association Mondiale de Psychanalyse (AMP). 13 lipca odbyło się ogólne spotkanie rozpoczynające, prowadzone przez Jacquesa-Alain Millera, prezentujące działalność Szkoły w różnych miejscach świata. Judith Miller przedstawiła to, co dzieje się w Polsce (działalność obu Kół), w Armenii, w Bułgarii. Po południu odbyły się spotkania kliniczne prowadzone w ramach Ecole Une –  teksty ukazały się nakładem AMP pt. „The clinical florilegium of the year 2000”. Następny dzień był dniem Zgromadzenia Generalnego członków AMP. Najważniejszym punktem obrad był Akt Fundacji Ecole Une, a po jej ogłoszeniu i głosowaniu wybory do Zarządu. W ramach EEP-Developpement przedstawicielem na dwa lata został Pierre Theves. Jak podkreślał w swoim wystąpieniu Jacques-Alain Miller, motto, które przyświeca idei Ecole Une to: „Jestem obywatelem świata” Erazma z Rotterdamu (1521). Tym właśnie ma być Ecole Une; miejscem, gdzie psychoanalitycy z różnych stron mogą pracować razem. Deklaracja Ecole Une została następnie przeczytana w 5 językach, a jej zwieńczeniem był występ chóru śpiewającego także w różnych językach.
 
Między 15 a 17 lipca odbyło się XI Międzynarodowe spotkanie Pola Freudowskiego zatytułowane „Sesja analityczna”. Szczegółowy program tych dni jest do wglądu w naszej bibliotece. Trudno opisać to wszystko, co tam się działo, ale na pewno tym, co wywarło na mnie wielkie wrażenie była ilość osób, które przyszły na to spotkanie. Czasami trudno było znaleźć miejsce. Trzeba zresztą dodać że Szkoła Argentyńska (EOL) liczy sobie około 500 osób, a psychoanaliza w Argentynie jest obecna wszędzie. Co za tym idzie, zachwyca ilość dostępnych dla każdego książek (Lacan, Freud, Miller, itd.).
 
Na zakończeniem tego spotkania były wystąpienia osób, które uzyskały tytuł AE. Niezwykle istotną sprawą wydaje się być zaproponowane przez Judith Miller zorganizowanie w przyszłym roku Sympozjum poświęconego Lacanowi z okazji 100 rocznicy urodzin. Te sympozja mają być zorganizowane wszędzie tam, gdzie Szkoła jest obecna. Idea jest taka, aby zaprosić filozofów, matematyków, lingwistów, itd. – ludzi, którym trzeba dać poznać Lacana.  
Ogłoszono także, gdzie za dwa lata odbędzie się Kongres; tym razem dużo bliżej – w Brukseli. Odbyło się także Zgromadzenie Generalne EEP; nowym prezydentem została Marie-Helene Brousse. Ważne odnotowania jest także zebranie poświęcone dystrybucji czasopisma Mental, także w Polsce.
 
Trudno jest opisać to wszystko, co się wydarzyło i co zobaczyłam na tym Kongresie. Jedno jest pewne: warto być obecnym.

Agnieszka Kurek