Seminaria Nouages

Czym są Seminaria Nouages


 Czym są Seminaria Nouage

W 2006r, za kadencji Gila Caroza – prezydenta NLS, Szkoła wprowadziła nową formę wspólnej pracy dla wszystkich jej członków.
NOUAGES, czyli wiązania. Wiązania pracy teoretycznej i klinicznej w ramach poszczególnych stowarzyszeń należących do NLS, z różnych krajów na świecie, pomiędzy sobą.
Ideą Nouages jest to, by w danym roku pracy, w ramach wspólnej tematyki, móc nie tylko wszechstronnie opracowywać zagadnienia teoretyczne wychodząc od kliniki, ale także by móc wymieniać się w ramach Szkoły efektami swojej pracy. Kolejno w różnych krajach, różni przedstawiciele Szkoły prowadząc seminarium dają uczestnikom osiowe elementy teoretyczne podejmowanych i dyskutowanych zagadnień. Jedna osoba z członków miejscowego stowarzyszenia oraz jeden gość z innego kraju przedstawiają winietę kliniczną „ilustrującą” dane kwestie teoretyczne. Te trzy elementy – wprowadzenie teoretyczne i dwie winiety kliniczne – stanowią zarówno fundament dla niezwykle owocnych dyskusji kwestii teoretycznych i klinicznych, jak i umożliwiają wzajemną, wzbogacającą wymianę doświadczeń.

Barbara Kowalów